Till innehåll på sidan

Kriminaliteten och personrånen i Uppsala

Skriftlig fråga 2016/17:946 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-02-28
Överlämnad
2017-03-01
Anmäld
2017-03-02
Svarsdatum
2017-03-08
Sista svarsdatum
2017-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nyligen ställde jag en fråga till statsrådet Anders Ygeman om vad han avser att göra för att komma till rätta med personrånen och narkotikamissbruket bland unga ensamkommande ungdomar i Uppsala (2016/17:836). Han svarade dock främst beträffande narkotikamissbruket.

Situationen är allvarlig och har försämrats avsevärt i Uppsala. Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet polisanmäldes 121 personrån i Uppsala under år 2016, vilket är fler än år 2015, då 106 personrån anmäldes och år 2014, då 89 anmälningar rapporterades.

Det finns enligt polisen ett nittiotal ensamkommande ungdomar i Uppsala som missbrukar heroin. Personrånen utförs även av marockanska vagabonderande gatubarn. Ovanstående ungdomar misstänks ligga bakom en stor del av personrånen – som utförs för att finansiera missbruk – men även andra kriminella handlingar.

Vid sidan av personrånen förekommer det till exempel gängkriminalitet och skjutningar. I helgen som gick inträffande en skjutning i Gränby i Uppsala under oklara omständigheter.

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet att, inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen, göra för att komma till rätta med kriminaliteten och personrånen i Uppsala?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:946 av Marta Obminska (M) Kriminaliteten och personrånen i Uppsala

Marta Obminska har frågat mig vad jag, inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen, avser att göra för att komma till rätta med kriminaliteten och personrånen i Uppsala.

Som inrikesminister med ansvar för bland annat styrningen av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten verkar jag för att ge myndigheterna så goda förutsättningar som möjligt att utföra sina uppdrag. Däremot är det myndigheterna själva som ska avgöra hur den operativa brottsbekämpningen ska bedrivas.

För att ge Polismyndigheten möjlighet att utöka antalet anställda har regeringen aviserat anslagsökningar till myndigheten på sammanlagt drygt 2 miljarder kronor under perioden 2017–2020.

Regeringen har också vidtagit en rad andra åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Under förra året trädde exempelvis ett 30-tal bestämmelser i kraft som syftar till att motverka organiserad brottslighet mer effektivt. Vidare har en utredare fått i uppdrag att föreslå nya påföljder för unga lagöverträdare. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till skärpta straffskalor för vissa allvarliga våldsbrott. Vi kommer även att lägga ett förslag om att fördubbla minimistraffet för grovt vapenbrott.

Stockholm den 8 mars 2017

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.