Krav på palestinska val

Skriftlig fråga 2015/16:510 av Birgitta Ohlsson (L)

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-17
Anmäld
2015-12-18
Återtagen
2015-12-21
Sista svarsdatum
2016-01-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I januari är det tio år sedan de senaste palestinska valen, som ägde rum den 26 januari 2006. De tre krav som den så kallade kvartetten (USA, EU, Ryssland och FN) ställde på den palestinska regeringen efter valet 2006 var följande: 1) erkännande av staten Israel, 2) avståndstagande från våld samt 3) följande av tidigare ingångna avtal.

Den rödgröna regeringen erkände staten Palestina den 30 oktober 2014. Vi liberaler tyckte och tycker fortfarande att det fanns goda skäl att vänta med erkännandet. Problemet var delvis de interna palestinska förhållandena. Det finns i praktiken två styren som utövar kontroll: Fatah/palestinska myndigheten styr Västbanken medan Hamas styr över Gaza.

Stötestenen rörde inte önskan om att Palestina ska existera som demokratisk, livskraftig och självständig stat bredvid Israel – det vill vi alla – utan om vägen dit. Liberalerna var dessutom bland de första partierna i Västeuropa som tog ställning för en tvåstatslösning.

Men vi anser att det var fel att erkänna Palestina utan att först ställa tydliga krav på att samtliga av kvartettens villkor skulle vara uppfyllda samt likaså krav på demokratiska reformer, som exempelvis att invänta palestinska val. Snart är det tio år sedan palestinierna fick rösta förra gången.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesministern:

 

På vilket sätt har utrikesminister Margot Wallström det senaste året, sedan erkännandet av Palestina, verkat för att fria och demokratiska palestinska val ska genomföras?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.