Kostnad för besiktning av biogasbilar

Skriftlig fråga 2018/19:670 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-05-17
Överlämnad
2019-05-20
Anmäld
2019-05-27
Svarsdatum
2019-05-29
Sista svarsdatum
2019-05-29
Besvarad
2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sedan den 20 maj 2018 gäller nytt besiktningssystem för fordon som har bränslesystem för gas. För en ägare till en biogasbil innebär det att hen inför besiktning antingen själv ser till att gastanken och det övriga bränslesystemet synliggörs inför besiktningen, vilket inte är enkelt för en lekman, eller så får ägaren vända sig till en auktoriserad verkstad, som utför en kontroll. Kollen kostar runt 1 500 kronor och ger ett intyg som gäller i 15 månader. Detta är en betydande extra kostnad för dem som valt en bil med liten klimatpåverkan.

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli ett av de första välfärdsländerna som är fossilfria. Utsläppen från inrikes transporter ska dessutom minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. För att dessa målsättningar ska uppnås är det Vänsterpartiets uppfattning att det för individen ska vara lätt och lönsamt att välja de klimat- och miljömässigt hållbara alternativen. Vi behöver därför stärka möjligheterna för fler människor att göra dessa val. Att i detta fall öka utgifterna för dem som köper biogasbil motverkar en sådan inriktning och försvårar våra möjligheter till en nödvändig snabb klimatomställning.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra eller mildra de extrakostnader som ägare av biogasbilar drabbas av genom det nya besiktningssystemet?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:670 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)N2019

/01598/TM

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:670 av Jens Holm (V)
Kostnad för besiktning av biogasbilar

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra eller mildra de extrakostnader som ägare av biogasbilar drabbas av genom det nya besiktningssystemet.

Kontrollbesiktning av fordon regleras internationellt och inom EU. Både FN:s ekonomiska kommitté för Europa (UNECE):s föreskrift 110 och EU:s direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons trafiksäkerhet ställer krav på inspektion av bränsletankar för gas i fordon.

I och med införlivandet av EU-direktivet i Sverige har Transportstyrelsen uppdaterat sina föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning (TSFS 2017:54). Uppdateringen innebar att det i maj 2018 infördes krav på utökad kontroll av bränsletankar för gas i samband med kontrollbesiktning av fordon.

Fordonstillverkare ska, enligt UNECE:s föreskrift 110, ha en återkommande servicepunkt beträffande bränsletankar för gas i sitt ordinarie serviceprogram vilket innebär att ett fordon som servas enligt tillverkares serviceprogram inte drabbas av någon extra kostnad.

Kontrollbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon inte har försämrats i otillåten grad ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa. Regeringen avser att bedriva en aktiv klimatpolitik och åstadkomma fossilfria transporter. Jag avser följa frågan om besiktning av gasbilar.

Stockholm den 27 maj 2019

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.