Körkort

Skriftlig fråga 2015/16:649 av Jimmy Ståhl (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sveriges Radio P4 Blekinge rapporterar om ett 30-tal fall som polisen har på sitt utredningsbord. Fallen det rör sig om är bilförare som har stoppats och som visat sig vara körkortslösa. Förarna har hävdat att deras utländska körkort är borttappade.

Enligt svensk lag behöver man inte ha ett svenskt körkort om man inte är folkbokförd i Sverige. När en person har folkbokförts i Sverige har denna ett år på sig att byta ut sitt utländska (utanför EES) körkort till ett svenskt.

I ett fall, där en förare stoppades på väg in till centrala Karlskrona i september förra året, kunde föraren inte uppvisa körkort. Han förklarade att han hade ett utländskt körkort men att han hade tappat bort det. Mannen åtalades för olovlig körning, men i tingsrätten friades han då man ansåg att bevis som bekräftade att mannen verkligen var körkortslös saknades. Det är svårt eller omöjligt för svensk polis att kontrollera om det finns giltigt körkort i annat land.

Sveriges Radio tar även upp ett exempel om hur en asylsökande i Sverige får vänta ett och ett halvt år innan asylprocessen och folkbokföringen är genomförd. Därefter har han eller hon, om utländskt körkort sägs innehas men vara borttappat, ett år på sig att byta ut detta mot ett svenskt, något som i praktiken innebär att personen enligt tingsrättens dom kan köra bil utan körkort i totalt två och ett halvt år.

Det borde vara självklart för alla som framför fordon att ha med sig körkort när fordon framförs som kräver körkort. Information sprids fort, och är lagen tillåtande med att det är okej att köra bil om man säger att man har ett körkort men att det är borttappat, vilket inte går att kontrollera, kan vi få stora problem med körkortslösa bilförare.

 

Anser statsrådet att det vore på sin plats med en lagändring som säger att en förare som inte kan uppvisa giltigt körkort, svenskt eller utländskt, inte heller får framföra fordon som kräver det?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:649 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00509/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:649 av Jimmy Ståhl (SD) Körkort

Jimmy Ståhl har frågat mig om jag anser att det vore på sin plats med en lagändring som säger att en förare som inte kan uppvisa giltigt körkort, svenskt eller utländskt, inte heller får framföra fordon som kräver körkort.

I körkortslagen finns det redan regler som innebär att en förare måste ha ett giltigt körkort för att få framföra ett körkortspliktigt fordon och att detta måste medföras under färd. Sverige accepterar normalt körkort utfärdat i någon annan stat enligt sitt innehåll. För körkort utfärdade av en stat utanför EES gäller vissa krav på utformning, i enlighet med de internationella vägtrafikkonventioner som Sverige anslutit sig till. Sådana körkort gäller inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd här sedan mer än ett år.

Körkortet är ett fysiskt bevis för att det finns en körkortsbehörighet. Enligt körkortslagen ska en förare ha med sig ett giltigt körkort för det aktuella fordonet. Ett undantag från detta är om körkortet efter utfärdande inte har lämnats ut ännu och färden äger rum inom två månader från utfärdandet. Det gäller till exempel för nya körkortshavare efter förarprov. Då räcker det att föraren tar med en annan identitetshandling. Körkortsbehörigheten kan då kontrolleras i körkortsregistret. Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om polisman eller bilinspektör begär det. Den som inte har ett giltigt körkort, eller på annat sätt kan visa att behörighet att köra fordonet finns, kan dömas för olovlig körning. De bedömningar som görs i ett enskilt fall om en person har ett giltigt körkort eller behörighet att köra ett fordon är en fråga för de rättstillämpande myndigheterna.

Jag har mot denna bakgrund inte för avsikt att ändra bestämmelserna om körkort.

Stockholm den 26 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.