Körförmåga vid synfältsbortfall

Skriftlig fråga 2022/23:859 av Gunilla Svantorp (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-13
Överlämnad
2023-07-14
Besvarad
2023-07-27
Svarsdatum
2023-07-27
Sista svarsdatum
2023-07-28
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I mars hade jag och statsrådet en debatt om körförmåga vid synfältsbortfall och det faktum att Sverige hanterar denna fråga helt annorlunda än Europas övriga länder. Statsrådet var då tydlig med att detta var en prioriterad fråga för regeringen eftersom det fanns ett gammalt tillkännagivande som den gamla oppositionen, nuvarande majoriteten, i riksdagen stod bakom.

Fortfarande kan vi dock läsa i medier om människor som förlorat sitt körkort på grund av synfältsbortfall, och nu har jag också blivit kontaktad av människor som är födda med detta och som kört prickfritt i många år men som blivit av med körkortet när defekten uppdagats. 

Mot bakgrund av att det finns en färdig utredning, att ärendet vid förra debatten ansågs som prioriterat, och att många människor årligen fortfarande drabbas av att bli av med sina körkort vill jag åter fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Har statsrådet för avsikt att se till att Sverige harmoniserar sina regler med länderna i övriga Europa?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:859 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:859 av Gunilla Svantorp (S)
Körförmåga vid synfältsbortfall

Gunilla Svantorp har frågat mig vilken avsikt jag har att se till att Sverige harmoniserar sina regler med länderna i övriga Europa.

Vikten av körkort för den enskilde gör att detta är en angelägen fråga. Det är också en fråga där den enskilda medborgarens behov av tillgänglighet och rörlighet behöver vägas mot trafiksäkerheten för alla som rör sig i transportsystemet.

Hösten 2022 redovisade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ett regeringsuppdrag om förutsättningar för undantag från medicinska krav vid synfältsbortfall. Gunilla Svantorp har ställt frågan om detta tidigare och vi har även haft en interpellationsdebatt.

Frågan är komplex och i rapporten från VTI identifieras ett antal ytterligare utredningssteg som behöver tas för att kunna ta frågan vidare.

Gunilla Svantorps fråga om harmonisering av svenska regler med andra EU-länder beaktas i den fortsatta beredningen inom Regeringskansliet.

Stockholm den 28 juli 2023 –

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.