Kontakter med Danmark angående id-kontroller

Skriftlig fråga 2015/16:644 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I ett svar på fråga ställd av mig, avgivet av statsrådet Anna Johansson den 14 januari, angående handhavandet av id-kontroller i Öresundsregionen och eventuellt förankringsarbete hänvisas till samtal med den danska regeringen som skett vid besök i Köpenhamn den 11 januari. Och det kan väl vara klokt att så här i efterhand försöka reparera skador som uppstått. De aktuella åtgärderna började dock gälla redan den 4 januari, och före det var det några dagar av stor oklarhet och brist på tydligt politiskt ledarskap från den svenska regeringens sida. Nog så viktigt är således vad som gjordes före den 4 januari som vad som skett i efterhand.

Min fråga till Anna Johansson är:

 

När och vilka kontakter har statsrådet som infrastrukturminister tagit i december 2015 med sin danska motpart eller annan dansk minister för att finna en enkel och smidig lösning på den tillfälliga kontrollen av id-handlingar i Öresundsregionen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:644 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00502/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:644 av Hans Wallmark (M) Kontakter med Danmark angående id-kontroller

Hans Wallmark har frågat mig när och vilka kontakter jag tagit med min danska motpart eller annan dansk minister i december 2015 för att finna en enkel och smidig lösning på den tillfälliga kontrollen av id-handlingar i Öresundsregionen.

Såsom meddelats i det frågesvar Hans Wallmark refererar till har det inom Regeringskansliet tagits flera kontakter med företrädare inom den danska regeringen med anledning av införandet av identitetskontroller på resor från Danmark till Sverige. Kontakter och möten har även skett med danska myndigheter som kan påverkas av dessa bestämmelser. Den 15 december 2015 träffade statsekreterarna Erik Bromander och Lars Westbratt en dansk delegation under ledning av departementschefen Uffe Toudal Pedersen där de praktiska konsekvenserna av ID-kontrollerna diskuterades.

I syfte att just finna så smidiga lösningar som möjligt för tågtrafiken inför genomförandet av ID-kontrollerna har Trafikverket lett ett gemensamt arbete med deltagande aktörer från både Sverige och Danmark. Arbetet har bedrivits i grupper på strategisk och praktisk nivå. Dessa grupper har träffats flera gånger per vecka sedan ID-kontrollerna aviserades för att under december månad arbeta fram trafikscenarier i gott samförstånd.

Vid ett möte på Näringsdepartementet den 14 december 2015 redogjorde operatörer och branschorganisationer för sina förberedelser inför genomförandet av kontrollerna. Ett motsvarande möte med de berörda myndigheterna Transportstyrelsen och Polismyndigheten genomfördes den 17 december 2015.

Stockholm den 26 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.