Kontakt med länder som hyr JAS 39 Gripen

Skriftlig fråga 2015/16:639 av Lena Asplund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-19
Överlämnad
2016-01-19
Anmäld
2016-01-20
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsexportmyndigheten (FXM) tecknade strax före jul 2015 ett avtal med Tjeckien gällande uppgradering av de JAS 39 Gripen-flygplan som landet hyr av Sverige. Detta kontrakt är värt 120 miljoner svenska kronor. 

År 2014 tecknade FXM avtal med Tjeckien om förlängning av hyresavtalet från ursprungliga tio år till åtminstone år 2027. 

FXM är fram till årsskiftet ansvarig för de Gripenkontrakt Sverige har med Ungern, Tjeckien och Thailand. 

Den S- och MP-ledda regeringen har valt att lägga ned Försvarsexportmyndigheten, och efter den 31 december 2015 existerar inte längre myndigheten. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur kommer de fortsatta kontakterna med de länder som hyr JAS 39 Gripen att skötas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:639 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00075/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:639 av Lena Asplund (M) Kontakt med länder som hyr JAS 39 Gripen

Lena Asplund har frågat mig hur de fortsatta kontakterna med de länder som hyr JAS 39 Gripen kommer att skötas.

I enlighet med regeringens beslut i april 2015 och vad regeringen anfört i budgetpropositionen för 2016 avvecklas Försvarsexportmyndigheten och från och med 1 januari 2016 har Försvarets materielverk uppgiften att ansvara för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. Uppgiften som förs över innefattar bl.a. att förvalta befintliga avtal.

I enlighet med regeringens beslut i april 2015 har Försvarets materielverk i december redovisat hur uppgiften har inordnats i myndigheten. Av redovisningen framgår att ansvaret för förvaltning av befintliga avtal har inordnats under myndighetens verksamhetsområde Gripen.

Stockholm den 27 januari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.