Konsekvenser av id-kontrollerna

Skriftlig fråga 2015/16:566 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-29
Överlämnad
2015-12-30
Anmäld
2016-01-12
Sista svarsdatum
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Med de tillfälliga id-kontroller som nu införs blir problemen betydande i Öresundsregionen. Inte minst för de pendlare som dagligen tar sig mellan Skåne och Själland och därmed mellan Sverige och Danmark. Vad som tidigare kanske var en resväg på 20-30 minuter kan nu ta över en timme – i enkel riktning. Öresundstågens turtäthet påverkas och det är aviserat att kortare tågset med färre vagnar kommer att sättas in. Utöver de som direkt drabbas finns risken att förseningar och svårigheter sprider sig. SJ har meddelat att X2000-tågen till och från Köpenhamn också kommer att påverkas. Oppositionen har tidigare uppmanat regeringen till kontakter med de olika transportörerna för att försöka skapa så smidiga och enkla lösningar som möjligt.

Vad avser infrastrukturministern att vidta för åtgärder för att dämpa de mycket negativa konsekvenserna för resande i Öresundsregionen på grund av det skärpta transportöransvaret när det gäller id-kontroller och därmed säkra fortsatt goda kommunikationsmöjligheter i området?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:566 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00021/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:566 av Hans Wallmark (M) Konsekvenser av id-kontrollerna

Hans Wallmark har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att dämpa de mycket negativa konsekvenser för resande i Öresundsregionen

på grund av transportörernas skyldighet att kontrollera id-handlingar och därmed säkra fortsatt goda kommunikationsmöjligheter i området.

Jag har stor förståelse för att identitetskontrollerna påverkar såväl resenärer som transportörer i Öresundsregionen. Bakgrunden till bestämmelserna är att viktiga samhällsfunktioner är hotade. Regeringens samlade bedömning är att identitetskontrollerna är motiverade för att säkerställa den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Jag avser att noga följa utvecklingen och fortsätta hålla en fortlöpande dialog med berörda aktörer.

Stockholm den 14 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.