Konsekvenser av försämringen av ROT-avdraget

Skriftlig fråga 2015/16:716 av Mats Persson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-29
Överlämnad
2016-02-01
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen förändrade den 1 januari ROT-avdraget. Man valde att sänka procentsatsen för avdrag, från 50 procent av arbetskostnaden ned till 30 procent. Förändringen var i strid med dels vallöften från regeringspartierna och dels bedömningen av försämringens effekt. Vi från oppositionen påtalade att en försämring skulle leda till ett ökat antal svarta jobb i branschen och en dyster utveckling bland företagen.

Dessa farhågor fanns redan under hösten. 2 000 byggföretagare svarade på en enkät om hur regeringens försämring av ROT-avdraget skulle påverka dem. Där svarade nästan alla små och medelstora byggföretag att de trodde att svartjobben kommer att öka när försämringen av ROT-avdraget trädde i kraft. Den visade även att var fjärde företag antingen bestämt sig för eller överväger att minska antalet anställda.

Skatteverket har tidigare konstaterat att sedan ROT- och RUT-avdragen infördes har acceptansen bland allmänheten för anlitande av svart arbetskraft minskat. Även Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket varnade för att svartjobben kommer att öka i och med regeringens försämring.

Kritikernas farhågor verkar tyvärr bli verklighet. Sveriges Byggindustrier konstaterar nu att det skett en stor minskning för rot-jobben efter årsskiftet.. Många av deras medlemsföretag meddelar nu att de blir tvungna att säga upp folk, och Sveriges byggindustrier varnar nu för att det kommer fler uppsägningar och att antalet svarta jobb kommer att öka. 

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Bedömer finansministern att antalet svarta jobb kommer att öka med regeringens försämring av ROT-avdraget, och leder försämringen av avdraget enligt finansministerns bedömning regeringen närmare eller längre ifrån sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:716 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/00328/SE

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:716 av Mats Persson (L) Konsekvenser av försämringen av ROT-avdraget

Mats Persson har frågat mig om jag bedömer att antalet svarta jobb kommer att öka med förändringen av ROT-avdraget och om förändringen leder närmare eller längre ifrån målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

Efter den förra regeringens mandatperioder har vi en situation med stora underskott i statens finanser. Samtidigt har arbetslösheten varit alltför hög under lång tid. Till detta ser vi utmaningarna med den ökade oron i omvärlden och de många människor som är på flykt och kommer till Sverige. Regeringen fortsätter reformarbetet för att möta samtliga dessa utmaningar.

ROT-avdraget infördes 2009 och kostnaderna för avdraget uppgick det året till 9,6 miljarder kronor. Sedan dess har kostnaderna ökat kraftigt. Enligt Skatteverket har det för 2015 betalats ut nästan 20 miljarder kronor. Regeringen har begränsat ROT-avdraget för att kunna finansiera mer angelägna investeringar för jobb och fler bostäder som sammantaget bedöms bidra till en varaktigt lägre arbetslöshet.

Svartarbetet kan förväntas öka något med förändringen. Skatteverket har tidigare undersökt hur ett slopande av ROT-avdraget skulle kunna påverka svartarbetet och fann en begränsad effekt. Det gör att påverkan på svartarbete kan antas vara ännu mindre av ett begränsat ROT-avdrag.

Stockholm den 10 februari 2016

Magdalena Andersson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.