Till innehåll på sidan

Konsekvensanalys av hur id-kontrollerna drabbat pendlare över Öresund

Skriftlig fråga 2015/16:582 av Anders Hansson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-08
Överlämnad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 4 januari 2016 startade arbetet med id-kontroller för passagerare över bland annat Öresundsbron i Skåne. Passagerare som färdades med tåg, buss eller fartyg skulle därmed uppvisa giltig id-handling för att komma över till Sverige från Danmark.

Varje dag arbetspendlar ca 15 000 personer över Sundet mellan Sverige och Danmark. Kontrollerna riskerar att få negativa konsekvenser för såväl pendlarna som för den integration mellan de båda länderna som bland andra skånska politiker arbetat med under längre tid. Flertalet näringslivsföreträdare har också varnat för att kontrollerna kan ge en negativ påverkan på näringslivet i regionen.

Att kontrollerna bör genomföras må vara nödvändigt, men det bör åligga regeringen att göra sitt yttersta för att minska de negativa konsekvenserna av införandet av id-kontroller. Detta påpekade jag också i den riksdagsdebatt som föregick riksdagens beslut om id-kontroller. För att kunna göra detta behövs konsekvensanalyser av införandet.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson blir därmed:

 

När kan vi förvänta oss att se en konsekvensanalys avseende såväl kontrollernas effekter för arbetsmarknaden i regionen som för de konsekvenser kontrollerna inneburit för näringslivet i regionen? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:582 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00138/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:582 av Anders Hansson (M) Konsekvensanalys av hur id-kontrollerna drabbat pendlare över Öresund

Anders Hansson har frågat mig när vi kan förvänta oss att se en konsekvensanalys avseende såväl kontrollernas effekter för arbetsmarknaden i regionen som för de konsekvenser kontrollerna inneburit för näringslivet i regionen.

Bakgrunden till beslutet om ID-kontroller var att regeringen bedömde att viktiga samhällsfunktioner med anledning av det stora antalet asylsökande var hotade och bestämmelserna syftar till att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte helt sätts ur spel. Arbetet med att ta fram lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet samt den förordning som reglerar ID-kontrollerna skedde under kort tid eftersom omständigheterna krävde detta.

Bestämmelserna har varit i kraft sedan den 4 januari 2016 och gäller som längst till den 3 juli 2016 med möjlighet till nytt beslut efter två veckors karenstid. Påverkan på integrationen och utvecklingen i regionen blir givetvis mindre om ID-kontrollerna blir kortvariga, men det är idag inte möjligt att säga hur länge behovet av kontrollerna kvarstår.

Ännu har det gått för kort tid för att en utvärdering ska kunna göras. Den 11 januari 2016 besökte jag Köpenhamn och Malmö och träffade den danska transportministern samt företrädare för Region Skåne och Malmö stad. Jag avser att fortsätta följa frågan i tät dialog med berörda regionala aktörer.

Stockholm den 19 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.