Kommunals portande av läkare från vården

Skriftlig fråga 2015/16:698 av Mats Persson (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-26
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Hur de många nya svenskarna ska hitta arbete är en av de stora framtidsfrågorna för Sverige. Stora delar av välfärden, inte minst sjukvården och äldreomsorgen, har samtidigt stora utmaningar med att hitta kompetenta medarbetare. Människor med erfarenhet från vård- och omsorgsarbete från sina hemländer är en stor resurs i detta sammanhang.

För att de nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden krävs stora reformer. Det handlar om fler enkla jobb och om möjlighet att översätta utländska examina. Men det handlar också om att hela samhället sluter upp bakom en politik där människor får chansen utifrån devisen att alla behövs.

I Dalarna vill fackförbundet Kommunal stoppa två nyanlända läkare från att jobba som undersköterskor. De två läkarna arbetar som undersköterskor i väntan på besked från Socialstyrelsen om godkänd läkarlegitimation. Detta kan knappast anses förenligt med synen att alla aktörer i samhället behöver bidra till att nyanlända får arbete.

 

Jag vill därför fråga: Är arbetsmarknadsministern beredd att ta några initiativ med anledning av det som har framförts?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:698 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00167/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:698 av Mats Persson (L) Kommunals portande av läkare från vården

Mats Persson har frågat mig om jag är beredd att ta några initiativ med anledning av det som har framförts i frågan om att få nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden genom bland annat fler enkla jobb och möjlighet att översätta utländska examina.

Att varaktigt minska arbetslösheten och att öka sysselsättningen är en av regeringens viktigaste uppgifter. Regeringen bedömer att antalet jobb med lägre kvalifikationskrav behöver blir fler, men det är inte den enda lösningen. Det är viktigt att ta tillvara den kompetens som finns hos de som kommer till Sverige. Snabbspår för nyanlända till bristyrken och ökade valideringsinsatser är exempel på åtgärder som har stöd i forskningen och där regeringen även gjort flera satsningar nyligen. Satsning på utbildning, vilket regeringen nu gör, är också nödvändigt för att personer med möjlighet att ta mer kvalificerade jobb inte ska fastna i låglönejobb och tränga undan dem med kort utbildning.

I uppgörelsen som regeringen har med de borgerliga partierna ingår förslaget att RUT-avdraget vidgas till att inkludera ytterligare trädgårdstjänster, flytt- och it-tjänster i hemmet. Under våren kommer regeringen att gå vidare med att utveckla nya åtgärder för att uppmuntra entreprenörskap bland nyanlända och för att få fram fler jobb med lägre utbildningskrav. Regeringen kommer till exempel att titta på ytterligare skattefrågor för tjänstesektorn.

Vad beträffar den händelse kring nyanlända läkare som Mats Persson hänvisar till utgår jag från att landstinget vill att dessa personer så snart som möjligt ska komma ut i arbete som läkare. I maj 2015 beslutatde regeringen att tillskjuta medel samt gav Socialstyrelsen i uppdrag att korta handläggningstiderna för validering av utländsk sjukvårdspersonals legitimationer. Socialstyrelsen har även fått ökade resurser för validering av utländsk utbildning inom hälso- och sjukvården med 65 miljoner för 2016 och 42 miljoner kronor per år från 2017. Desstuom har arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen tagit fram snabbspår för de 21 reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena.

Stockholm den 3 februari 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.