Kollektivavtal vid offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2022/23:529 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-04-05
Överlämnad
2023-04-05
Anmäld
2023-04-11
Sista svarsdatum
2023-04-12
Svarsdatum
2023-04-17
Besvarad
2023-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Arbetslivskriminaliteten orsakar stor skada för såväl individerna som utnyttjas som för samhället. 26 miljarder försvinner i skattebortfall enligt delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. Det är pengar som skulle göra stor nytta i välfärden. Att komma åt arbetslivskriminaliteten är därför oerhört viktigt och något som bör prioriteras högt.

Byggbranschen är en av de branscher som pekas ut som mest utsatt. Samtidigt är detta en bransch som en längre tid har diskuterat problematiken, och det finns en bred samsyn mellan parterna i hur stort problemet är där seriösa företag slås ut av fuskande företag.

I en interpellationsdebatt den 17 mars debatterades arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen med statsrådet Carlson. En fråga som ställdes i interpellationen men som statsrådet inte svarade på gällde kollektivavtal.

Parterna på svensk arbetsmarknad tar ett stort ansvar för att teckna kollektivavtal. Det är ett gemensamt regelverk för hur arbetsmarknaden inom den branschen ska fungera. Att stå upp för den svenska modellen är viktigt, och där är kollektivavtalen centrala. Men tyvärr har inte alla företag tecknat kollektivavtal.

Då offentliga upphandlingar har en stor del av ansvaret i byggbranschen frågade jag därför statsrådet om regeringen avsåg att göra något för att ge möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Tyvärr fick jag inget svar då.

Med anledning av ovan vill jag därför fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för att göra det möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling inom byggbranschen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:529 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:529 av Jim Svensk Larm (S)
Kollektivavtal vid offentlig upphandling

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att göra det möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling inom byggbranschen.

Regeringen arbetar för att det ska bli ordning och reda på arbetsmarknaden. Samtidigt som regeringen är fast besluten att bekämpa brott, fusk och missbruk kopplat till arbetsmarknaden, är det viktigt att värna den negativa föreningsfriheten, som stadgas i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vidare är det viktigt att värna den svenska modellen som bygger på att arbetsmarknadens parter kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Det är även viktigt att hålla i minnet att kollektivavtal inte en garant för att arbetsstället är fritt från arbetslivskriminalitet, vilket t.ex. Byggmarknadskommissionen lyfter i en rapport.

Offentlig upphandling är ett bra verktyg för att främja sund konkurrens och motverka exempelvis korruption och andra oegentligheter inom offentliga affärer. Upphandlande myndigheter och enheter är sedan 2017 skyldiga att, om det är behövligt, ställa krav på villkor om lön, semester och arbetstid minst i nivå med de villkor som gäller enligt kollektivavtal. Detta innebär dock inte ett krav på att entreprenören måste vara bunden av ett kollektivavtal. Det pågår heller inget arbete inom regeringen om åtgärder för att kunna ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Just nu pågår en utredning som ska föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling. Den utredningen ska ta ställning till om det bör införas obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor även för upphandling under tröskelvärdet. Regeringen beslutade dessutom i februari 2023 om en förlängning av utredningen om utvärdering och översyn av entreprenörsansvaret. 

Stockholm den 17 april 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.