Katalysatorstölder

Skriftlig fråga 2020/21:2630 av Lars Beckman (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-04-22
Överlämnad
2021-04-22
Anmäld
2021-04-23
Svarsdatum
2021-05-05
Sista svarsdatum
2021-05-05
Besvarad
2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Katalysatorstölder har ökat dramatiskt det senast året, skriver Gefle Dagblad i flera artiklar. Nu har problemet spridit sig även till landsbygden. Under 2019 registrerade branschorganisationen Larmtjänst, som samlar flera av försäkringsbolagen på den svenska marknaden, totalt 74 stölder av katalysatorer. Motsvarande resultat för 2020 var 3 197. Det är en ökning på över 4 200 procent.

Katalysatorer är en del av en bils avgassystem och har i uppgift att rena avgaserna från skadliga partiklar. I katalysatorer finns relativt stora mängder av de tre ädelmetallerna platina, rodium och palladium. Enligt en undersökning från Sveriges geologiska undersökning handlas rodium för runt 26 000 dollar per uns (31 gram) och palladium för runt 2 300 dollar per uns. Det motsvarar ungefär 220 000 kronor respektive 20 000 kronor med dagens dollarkurs. Ur en enda katalysator går det, enligt en uppskattning, att få ut runt två till tre gram av ädelmetallerna. För Gävleborgs läns del ser utvecklingen snarlik ut som i övriga landet. Under 2019 registrerades bara 3 katalysatorstölder. Under förra året hade siffran ökat till 64 – en ökning på drygt 2 000 procent. Uppgången verkar fortsätta även under 2021. Under årets tre första månader har Larmtjänst registrerat 1 870 stölder på nationell nivå, varav 30 i Gävleborgs län.

Enligt polisen så bedömer man att de stulna katalysatorerna med största säkerhet transporteras ut från Sverige för att utvinna ädelmetallen. Uppklaringsprocenten för de här stölderna verkar vara mycket låg.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder i närtid för att minska stölderna av katalysatorer från bilägare?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2630 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2021/01686 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2630 av Lars Beckman (M) Katalysatorstölder

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder i närtid som jag har för avsikt att vidta för att minska stölderna av katalysatorer från bilägare.

Regeringen är tydlig med att organiserade tillgreppsbrott ska minska. Inte sällan ligger internationella stöldligor bakom stölderna. Därför gav regeringen 2018 Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Det har bland annat lett till en utvecklad myndighetssamverkan och att Polismyndigheten förbättrat sitt operativa arbete på området.

När det gäller katalysatorstölderna specifikt arbetar Polismyndigheten aktivt med dessa bland annat genom brottssamordning och internationellt underrättelseutbyte. Polismyndigheten deltar även i samverkansgrupper med bland andra Larmtjänst, försäkringsbolag och fordonstillverkare, där frågan om katalysatorstölder nu får ett allt större fokus.

Regeringen har gjort och gör stora satsningar för att bekämpa den organiserade brottsligheten, exempelvis genom det löpande samverkansuppdraget till 12 myndigheter och det omfattande 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten, vilket givetvis också innebär bättre möjligheter att bekämpa exempelvis organiserade katalysatorstölder. Dessutom infördes den 1 mars 2021 en ny kvalifikationsgrund i bestämmelserna om grov stöld och grovt häleri. Kvalifikationsgrunden syftar till att systematiska inslag vid stöld- och häleribrottslighet ska få ett större genomslag vid bedömningen av om ett brott är grovt.

Att stärka Polismyndigheten är förstås också en viktig faktor i sammanhanget. Regeringen genomför därför nu den största satsningen någonsin på Polismyndigheten. Aldrig förr har myndigheten haft så många anställda och aldrig tidigare så många poliser. Vi är mer än halvvägs mot målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.

Stockholm den 5 maj 2021 –

Mikael Damberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.