Till innehåll på sidan

Juridiskt regelverk för att svenska id-kontroller ska kunna utföras i Danmark

Skriftlig fråga 2015/16:1099 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-12
Överlämnad
2016-04-13
Anmäld
2016-04-14
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Inrikesminister Anders Ygeman har enligt medieuppgifter besökt Öresundsregionen den 11 april för att bekanta sig med läget med anledning av de förseningar och det krångel som uppstått genom införandet av tillfälliga id-kontroller.

Ända sedan de nya passkontrollerna var på plats i början av januari har regeringen uppvaktats för att den ska förmås att ändra tillämpningen så att det inte behövs en kraftigt försenande dubbelkontroll i Hyllie. Ett starkt framfört önskemål har varit att den svenska passkontrollen ska kunna utföras på Kastrup på den danska sidan.

Anders Ygeman öppnar nu, ett par månader senare, för möjligheten att just genomföra bara en kontroll, och då på dansk sida. Enligt rapporteringen finns det också en svensk-dansk arbetsgrupp som ser över regelverken.

Min anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att på något sätt lägga fram en tidsplan för när ett juridiskt regelverk som möjliggör att de tillfälliga svenska id-kontrollerna i Öresundsregionen utförs på den danska sidan ska finnas på plats?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1099 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/03026/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1099 av Hans Wallmark (M) Juridiskt regelverk för att svenska id-kontroller ska kunna utföras i Danmark

Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att på något sätt lägga fram en tidsplan för när ett juridiskt regelverk som möjliggör att de tillfälliga svenska id-kontrollerna i Öresundsregionen utförs på den danska sidan ska finnas på plats.

Regeringen beslutade i november förra året att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna. Gränskontrollen har förlängts vid ett flertal tillfällen och gäller för närvarande till och med den 8 maj. Regeringen beslutade i december förra året tidsbegränsade föreskrifter om tillfälliga identitetskontroller vid transporter från Danmark till Sverige. Föreskrifterna innebär att transportörer ska kontrollera att passagerare med buss eller tåg innehar en giltig identitetshandling med fotografi. Motsvarande kontroll ska ske beträffande passagerare med passagerarfartyg som genomför resor som är 20 nautiska mil eller kortare.

Gränskontrollerna och identitetskontrollerna är fortsatt nödvändiga med hänsyn till den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige. Regeringen är samtidigt väl medveten om att kontrollerna innebär besvär för resenärer och transportörer i Öresundsregionen.

Regeringen är mån om att underlätta situationen och har t.ex. i fråga om identitetskontrollerna nyligen gett Polismyndigheten möjlighet att besluta om vissa undantag för unga från kraven på giltig identitetshandling. Regeringen för även en dialog med danska företrädare angående om det vore möjligt att förlägga den svenska gränskontrollen på dansk mark, i nära anslutning till identitetskontrollerna. En sådan lösning är juridiskt komplicerad och kräver lagstiftning samt förutsätter att Danmark tillåter att svenska tjänstemän agerar där. Det går därför inte att uttala sig om eller när de tillfälliga gränskontrollerna skulle kunna förändras på det sättet.

Stockholm den 20 april 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.