Till innehåll på sidan

Israels terrorstämpling av palestinska organisationer

Skriftlig fråga 2021/22:276 av Håkan Svenneling (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-10-27
Överlämnad
2021-10-27
Anmäld
2021-10-28
Svarsdatum
2021-11-03
Sista svarsdatum
2021-11-03
Besvarad
2021-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Sex palestinska människorättsorganisationer har terrorstämplats av Israel. Det innebär att organisationerna blir olagliga, men även att det kan vara olagligt att ge offentligt stöd till dem. Israels försvarsminister Benny Gantz menar att dessa grupper i hemlighet styrs av PFLP, som är terrorstämplad av USA och EU.

Organisationerna är al-Haq, rättighetsgruppen Addameer, kvinnoorganisationen Union of Palestinian Women's Committees, barnrättsorganisationen Defence of Children International, lantbruksorganisationen Union of Agricultural Work Committees och Bisan Center. Flera av organisationerna arbetar med att dokumentera både israeliska och palestinska övergrepp mot mänskliga rättigheter. Sverige ger dessutom ekonomiskt stöd till både al-Haq och Defence of Children International.

FN och människorättsorganisationer världen över, inklusive i Israel, har fördömt terrorstämplingen som en attack mot det palestinska civilsamhället. Den palestinska myndigheten uttalade att beslutet var en strategisk attack mot det palestinska civilsamhället och det palestinska folkets rätt att motsätta sig Israels ockupation.

Beslutet att terrorstämpla organisationerna innebär också att Israel kan genomföra räder mot dem, frysa deras tillgångar och gripa deras personal, vilket al-Haqs generaldirektör Shawan Jabarin menar inte kommer att stoppa tron på att ockupationen ska ta ansvar för sina brott.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Hur avser ministern att agera för att Israel ska återkalla terrorstämplingen av de sex palestinska människorättsorganisationerna?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:276 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2021 / 15917 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:276 Håkan Svenneling (V) Israels terrorstämpling av palestinska organisationer

Håkan Svenneling har frågat mig hur jag avser att agera för att Israel ska återkalla terroriststämplingen av sex palestinska människorättsorganisationer.

Civilsamhället är en nyckelaktör i arbetet för demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och hållbar utveckling i alla länder, inklusive Palestina. Sverige ser med oro på det snabbt krympande utrymmet för palestinska civilsamhällsorganisationer.

Varken Sverige eller andra givare hade någon förhandsinformation om Israels beslut att terroriststämpla några av Palestinas mest välkända civilsamhällsorganisationer. Flera av dessa får stöd från FN, EU, Sverige och andra viktiga givare. Tillsammans följer vi upp beslutet med Israel för att få mer information om grunderna till listningarna. Tidigare anklagelser om felaktig användning av svenska biståndsmedel till palestinska civilsamhällsorganisationer har efter noggrann granskning inte kunnat styrkas. Sverige står bakom det uttalande som gjordes EU:s talesperson den 28 oktober.

Stockholm den 3 november 2021.

Ann Linde

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.