Investeringsbedrägerier

Skriftlig fråga 2022/23:666 av Martin Westmont (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Investeringsbedrägerier är i många fall ett brott som genomförs genom att till en konsument sälja en digital produkt med lovord om stora avkastningsmöjligheter. Det kan handla om erbjudanden att investera i spekulativa marknader som optioner och kryptovalutor. Det som investeringsmöjligheterna har gemensamt är löften om hög avkastning.

Antalet bedrägerier och försök till bedrägeribrott mot konsumenter rörande just kryptovalutor har ökat senaste åren. Det finns också tecken på att en stor andel av brotten är en del av ett organiserat investeringsbedrägeri.

Majoriteten av de som drabbas är äldre män som förutom ett professionellt bemötande delges information om hemsidor och grafer. Förfarandet beskrivs ofta som väldigt seriöst och trovärdigt. Bedragarna har ofta kontinuerlig kontakt med de personer som de en gång har lyckats bedra, och syftet är att lura av konsumenten på ännu mer tillgångar.

Vi vet att olika organisationer och myndigheter, som Konsumentverket och Finansinspektionen, varnar för den här sortens brottslighet och delger information om hur man kan skydda sig mot den här sortens bedrägerier på sina hemsidor. Med tanke på att investeringsbedrägerierna fortfarande ligger på en hög nivå så ser vi att dessa åtgärder inte är tillräckliga.

Den socialdemokratiskt styrda regeringens passivitet kring denna fråga har bidragit till att bedrägerierna med kryptovalutor och andra värdepapper har fortsatt att öka. Polismyndighetens nationella bedrägericenter har ej fått bukt med bedrägeribrotten av denna art. En väldigt liten del leder till åtal, och från ett konsumentperspektiv behöver skyddet stärkas och brottsbekämpningen bli mer effektiv.

Med bakgrund av denna utveckling vill jag fråga statsrådet Niklas Wykman följande: 


Hur arbetar statsrådet med det långsiktiga brottsförebyggande arbetet för att vända den negativa utvecklingen och se till att investeringsbedrägerierna minskar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:666 besvarad av Statsrådet Niklas Wykman (M)

Fi2023/ 01691 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:666 av Martin Westmont (SD) Investeringsbedrägerier

Martin Westmont har frågat mig hur jag arbetar med det långsiktiga brottsförebyggande arbetet för att vända den negativa utvecklingen och se till att investeringsbedrägerierna minskar.

Att bekämpa kriminaliteten är ett prioriterat område för regeringen. Bedrägerier är ett stort och växande samhällsproblem som behöver förebyggas och förhindras.

Ett av de av riksdagen beslutade målen på finansmarknadsområdet är att det i det finansiella systemet ska finnas ett högt skydd för konsumenter. Detta har Finansinspektionen (FI) i uppdrag att bidra till. FI har fått flera rapporter om kriminella som lyckas locka konsumenter att lägga sina pengar på påhittade investeringar. Enligt FI är marknadsföringen till konsumenter påträngande och sprids bland annat genom sociala medier, webbsidor och mejl. FI har på senare tid framför allt fått fler anmälningar kring bluffprodukter förknippade med kryptotillgångar.

Den utveckling jag ser med ett ökat antal investeringsbedrägerier är oroande. En stor andel av investeringsbedrägerierna har internationella kopplingar, vilket gör brotten svårutredda. Det är därför centralt att myndigheternas arbete med utredning och lagföring kombineras med förebyggande åtgärder.

FI går regelbundet ut med varningar för olika företag och informerar om vilka tillvägagångssätt som används. Den förebyggande informationen kan inhämtas från FI:s varningslista, genom utbildningar inom FI:s verksamhet Finansiell folkbildning och information på FI:s webbplats. Information görs även tillgänglig via Konsumenternas Bank- och finansbyrå och upplysningstjänsten Hallå konsument. FI publicerar vidare kvartalsvisa sammanställningar om investeringsbedrägerier med en återblick på senaste kvartalet samt tips till konsumenter om hur de kan undvika att bli lurade eller vad man ska göra om man har blivit utsatt för ett bedrägeri. FI samarbetar även med polisen och internationella myndigheter för att stoppa bedragare.

Jag följer upp arbetet som FI gör och kommer ha en fortsatt dialog med myndigheten om utvecklingen.

Det är viktigt att information om investeringsbedrägerier och andra typer av bedrägerier når ut. I detta sammanhang kan en av polisens nationella kampanjer framhållas. Den genomfördes under våren och riktades till personer över 70 år med information om telefonbedrägerier och hur man kan skydda sig. Viss samverkan sker också på marknaden. Till exempel ordnade Svenska Bankföreningen den 23 februari ett digitalt seminarium som lyfte frågan om finanssektorns möjligheter att motverka bedrägerier. På seminariet deltog representanter från Polisen, Handelsbanken, Finansiell ID-Teknik och PRO.

Vidare avser EU-kommissionen att i slutet av maj 2023 lägga fram ett förslag om nya konsumentskyddsregler för investeringstjänster. Förslaget förväntas bland annat innehålla nya regler gällande utformning av och ingripanden mot marknadsföring av finansiella tjänster och produkter. Inom ramen för förhandlingarna kommer jag att bevaka att reglerna får en ändamålsenlig utformning i syfte att motverka investeringsbedrägerier.

Stockholm den 24 maj 2023

Niklas Wykman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.