Intresset för energiteknik

Skriftlig fråga 2020/21:2897 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-05-18
Överlämnad
2021-05-18
Anmäld
2021-05-19
Svarsdatum
2021-05-26
Sista svarsdatum
2021-05-26
Besvarad
2021-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Om Sverige fortsatt ska vara en framstående industrination är det helt avgörande att det finns en fungerande kompetensförsörjning. Vi kan nu se en omfattande elektrifiering tillta där såväl samtliga politiska partier som branscher är överens om färdriktningen. I samhällsdebatten står även energi- och klimatfrågor högt upp på dagordningen.

Trots detta är intresset mindre för inriktningen energiteknik i gymnasieskolan i dag, och över tid har antalet elever minskat kraftigt. För oavsett om man ska jobba med drift av kärnkraft, kraftvärme, vattenkraft eller andra förnybara energikällor behövs det energitekniska ungdomar som i sin tur påverkar möjligheterna till de högre utbildningarna på driftssidan.

Ett gott exempel för att locka ungdomar till högre utbildningar efter gymnasiet är Tekniksprånget som drivs i projektform av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Iva. Det är ett praktikprogram som syftar till att inspirera elever till att läsa vidare på en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna, och som har haft ett mycket bra utfall.

Enligt min uppfattning finns det ett oroväckande lågt intresse för energiteknik, som trots allt är en framtidsbransch, och om ingen förändring sker så riskerar detta att i förlängningen försvåra utvecklingen inom energiområdet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Anser statsrådet att det är ett problem med ett lågt intresse för energiteknik, och avser statsrådet att vidta några åtgärder?​

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2897 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2021/ 01511 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2897 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Intresset för energiteknik

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om jag anser att det är ett problem med ett lågt intresse för energiteknik, och om jag avser att vidta några åtgärder.

I den pågående klimat- och energiomställningen är utvecklingstakten snabb. Elektrifieringen av samhället ställer allt högre krav på nya tekniska lösningar och efterfrågan på kompetenta medarbetare inom energiområdet ökar.

Det är av stor betydelse att Sverige har en väl fungerande kompetensförsörjning, karaktäriserad av jämställdhet och mångfald, med goda förutsättningar att tillgodose det växande behovet av nya rekryteringar inom energisektorn liksom att ta vara på och vidareutveckla branschens befintliga personalstyrka.

Kompetensförsörjningsfrågan har identifierats som en viktig fråga inom ramen för Elektrifieringsstrategin och Infrastrukturdepartementet driver ett strategiarbete för kompetensförsörjning på energiområdet tillsammans med branschorganisationer och marknadsaktörer.

Stockholm den 26 maj 2021

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.