Till innehåll på sidan

Insatser för ökad punktlighet på Ystadbanan

Skriftlig fråga 2022/23:899 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-07
Överlämnad
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-22
Sista svarsdatum
2023-08-22
Besvarad
2023-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Ystads Allehanda rapporterade den 7 augusti om att stationerna i Skurup, Svedala och Ystad längs med Ystadbanan har sämst punktlighet i hela Skåne vad gäller tågtrafik. Vart tredje tåg som stannar i Skurup är försenat. I Svedala och Ystad är det ungefär vart femte tåg. I artikeln framgår det att länstrafikoperatören Skånetrafiken lägger en stor del av ansvaret hos den myndighet som statsrådet ansvarar för, Trafikverket. Endast 10 procent av förseningarna beror på sådant som ligger inom Skånetrafikens ansvar. 25 procent beror på händelser som spårspring och olyckor. Resterande beror på sådant som Trafikverket ansvarar för. Ordningen är ohållbar. Tågtrafiken i sydöstra Skåne riskerar att väljas bort då den inte anses vara robust och pålitlig av människorna som bor i området. Det vore mycket skadligt då fler behöver resa hållbart.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att öka punktligheten för tågtrafiken på Ystadbanan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:899 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:899 av Adrian Magnusson (S)
Insatser för ökad punktlighet på Ystadbanan

Adrian Magnusson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att öka punktligheten för tågtrafiken på Ystadbanan.

Jag vill inledningsvis påminna om att regeringen i slutet av förra året gav Trafikverket i uppdrag att utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne som på ett kostnadseffektivt sätt åstadkommer kapacitetsförbättringar. Trafikverket redovisade uppdraget i juni i år och Trafikverkets underlag analyseras och bereds nu inom Regeringskansliet.

Regeringen har nyligen också påbörjat arbetet mot en ny nationell plan för planperioden 2026–2037, genom att i ett första steg ge Trafikverket i uppdrag att inkomma med ett inriktningsunderlag för en ny planperiod. Detta uppdrag ska redovisas i januari nästa år och ligga till grund för en infrastrukturproposition med nya ekonomiska ramar och inriktning för en ny plan.

Behoven inom infrastrukturen är stora och det är nödvändigt att göra genomtänkta prioriteringar mellan olika åtgärder. Regeringen kommer i den fortsatta processen att prioritera att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Satsningar på järnvägen ska i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt.

Stockholm den 21 augusti 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.