Innehållet i livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2015/16:775 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-10
Överlämnad
2016-02-10
Anmäld
2016-02-11
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Landsbygdsministern har i Sveriges Radio (den 8 februari 2016) uttalat sig om köttkonsumtionen i anslutning till det pågående arbetet med att ta fram en livsmedelsstrategi. Landsbygdsministern menar att den globala köttproduktionen står för en stor andel av världens totala utsläpp av klimatgaser och är ett stort miljöproblem. Det stämmer förvisso, men det betyder inte att frågan bör behandlas i livsmedelsstrategin.

Landsbygdsministern var relativt tydlig i sitt uttalande om att det inte var aktuellt att införa någon särskild skatt på kött eller att på annat sätt politiskt styra vad som ska finnas på frukostbordet, lunchbordet eller middagsbordet – en uppfattning jag till fullo delar. Andra företrädare för regeringspartierna kom dock med andra besked, vilket skapar osäkerhet kring vad livsmedelsstrategin egentligen ska omfatta.

Regeringen säger sig vilja se en bred politisk uppslutning bakom livsmedelsstrategin. Men om allianspartierna ska kunna stå bakom strategin krävs att landsbygdsministern och regeringen har rätt fokus.

Syftet med livsmedelsstrategin är att stärka den svenska livsmedelsproduktionen och konkurrenskraften samt att öka exporten. Fokus måste vara att säkerställa bättre konkurrenskraft för hela livsmedelsbranschen. Alldeles oavsett om svensk konsumtion av olika livsmedel ökar eller minskar så borde mer av det som konsumeras kunna produceras här i Sverige och mer av våra högkvalitativa livsmedel borde samtidigt kunna exporteras.

Det vore mycket olyckligt om detta viktiga arbete skulle drunkna i andra frågor, såsom statlig styrning av konsumtionen eller att olika livsmedel ska ställas mot varandra. Svensk livsmedelsproduktion är miljövänlig – köttproduktionen använder till exempel minst antibiotika i världen – och svenska livsmedel håller hög kvalitet. Det är värden som vi bör utveckla och stärka.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Står statsrådet och regeringen fast vid uppfattningen att livsmedelsstrategin ska fokusera på konkurrenskraften för hela livsmedelsbranschen och inte blanda in andra frågor såsom konsumtion av olika typer av livsmedel, till exempel kött?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:775 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01154/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:775 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Innehållet i livsmedelsstrategin

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig om jag och regeringen står fast vid uppfattningen att livsmedelsstrategin ska fokusera på konkurrenskraften för hela livsmedelsbranschen och inte blanda in andra frågor såsom konsumtion av olika typer av livsmedel, till exempel kött.

Regeringen aviserade arbetet med en nationell livsmedelsstrategi i budgetpropositionen för 2015. Utgångspunkten med arbetet med livsmedelsstrategin är att svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt och samtidigt stärka den hållbara utvecklingen i Sverige och i världen. Det innefattar större produktion för både inhemska och utländska marknader, högre tillväxt och sysselsättning, ökad andel ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenterna att göra medvetna val. Mål för arbetet är att stärka konkurrenskraften, öka exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås. Strategin ska presenteras för riksdagen i en proposition under år 2016.

Det finns miljöutmaningar när det kommer till produktionen och konsumtionen av kött både i Sverige och globalt. I ett globalt perspektiv har dock svensk köttproduktion lägre miljöavtryck och är mer hållbar än köttproduktionen i många andra länder. Syftet med strategin är att den hållbara livsmedelsproduktionen ska stärkas samtidigt som den bidrar till att relevanta miljömål nås.

Stockholm den 16 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.