Ingångsjobb

Skriftlig fråga 2015/16:816 av Emil Källström (C)

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-02-17
Överlämnad
2016-02-17
Återtagen
2016-02-18
Anmäld
2016-02-23
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Migrationsfrågor har sedan i höstas stått i den politiska debattens centrum. Oavsett storleken på framtida migrationsströmmar finns det i dag hundratusentals människor som snabbt måste komma in i det svenska samhället. Och vägen till det svenska samhället går genom arbetsmarknaden.

En stor del av de nyanlända har eftergymnasial utbildning. För dessa grupper krävs snabb inventering, validering och komplettering av deras utbildning. Det är alla seriösa partier överens om. En stor del av de nyanlända har dock inte getts möjlighet att tillgodogöra sig en kvalitativ utbildning. Ungefär hälften av deltagarna i etableringsuppdraget har högst förgymnasial utbildning. För dessa personer krävs kraftfulla åtgärder som kortar vägen till arbete.

Centerpartiet har därför uppmanat arbetsmarknadens parter att komma överens om ingångsjobb. Dessa jobb skulle möjliggöra för nyanlända att få sitt första jobb till lägre ingångslön. Samtidigt har vi varit tydliga med att om parterna enas om detta bör politiken svara upp med sänkta inkomstskatter och arbetsgivaravgifter, och eventuellt med kraftfullare jobbstimulanser i etableringsersättningen. På så vis sänker vi kostnaderna för att anställa samtidigt som möjligheten att leva på sin lön stärks.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Om parterna enas om att ingångsjobb bör införas, är finansministern beredd att stötta dem genom att sänka inkomstskatterna och arbetsgivaravgifterna för sådana jobb?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.