Till innehåll på sidan

Införandet av id-kontroller i enlighet med riksdagens beslut

Skriftlig fråga 2015/16:521 av Erik Ottoson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Svarsdatum
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Riksdagen har beslutat att ge regeringen befogenhet att införa tillfälliga id-kontroller för resor till Sverige. Förarbetena till lagen har varit hastiga, remissinstanserna har fått minimal svarstid och många praktiska frågor är ännu outredda.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att genomförandet av tillfälliga id-kontroller som rör resor till Sverige ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt både för resande och transportörer?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:521 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/09018/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:521 av Erik Ottoson (M) Införandet av id-kontroller i enlighet med riksdagens beslut

Erik Ottoson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att genomförandet av tillfälliga id-kontroller som rör resor till Sverige ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt både för resande och transportörer.

Förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet tillämpas från och med den 4 januari 2016 och innebär att transportörer ska kontrollera att passagerare innehar en giltig identitetshandling med fotografi vid resa in till Sverige. Bestämmelserna tillämpas för resa med buss, tåg och för färjetrafik på resor kortare än 20 nautiska mil.

Jag har stor förståelse för att identitetskontrollerna påverkar såväl transportörer som resenärer. Bakgrunden till bestämmelserna är att viktiga samhällsfunktioner är hotade. Regeringens samlade bedömning är att dessa åtgärder är motiverade för att säkerställa den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Jag avser att noga följa utvecklingen och fortsätta hålla en fortlöpande dialog med berörda aktörer.

Stockholm den 8 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.