Till innehåll på sidan

Import av varor från Västsahara under handelsavtalet mellan EU och Marocko

Skriftlig fråga 2015/16:1174 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-05-02
Överlämnad
2016-05-03
Anmäld
2016-05-10
Sista svarsdatum
2016-05-11
Svarsdatum
2016-05-16
Besvarad
2016-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sverige har alltid stått upp för att Västsahara enligt internationell rätt inte kan ingå i EU:s handelsavtal med Marocko. Den 10 december 2015 avbröt EU-domstolen tillämpningen av handelsavtalet mellan EU och Marocko gällande produkter från Västsahara. EU och EU:s medlemsstater är skyldiga att följa detta beslut i väntan på att överklagandet ska behandlas.

De nederländska myndigheterna har nyligen klargjort för Western Sahara Resource Watch att de inte kan skilja produkter från Västsahara från marockanska produkter. Nederländerna har tillsammans med Sverige varit tydliga i sin kritik av EU eftersom Västsahara ofta ingår i avtal mellan EU och Marocko, i strid med internationell rätt.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är därför:

Har Sverige sedan den 10 december 2015 importerat varor från Västsahara under handelsavtalet mellan EU och Marocko, och avser statsrådet i så fall att agera för ett stopp för detta?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1174 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Damberg

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1174 av Lotta Johnsson Fornarve (V) Import av varor från Västsahara under handelsavtalet mellan EU och Marocko

Lotta Johnsson Fornarve har frågat utrikesministern om Sverige sedan den 10 december 2015 har importerat varor från Västsahara under handelsavtalet mellan EU och Marocko, och för det fall sådan import

har skett, om utrikesministern i sådana fall avser sätta stopp för detta.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

EU-tribunalen har den 10 december 2015 ogiltigförklarat Europeiska unionens råds beslut att ingå ett jordbruks- och fiskehandelsavtal med Marocko i de delar som avtalet berör Västsahara. Rådet har beslutat att överklaga tribunalens dom till EU-domstolen, som har beviljat att målet handläggs skyndsamt. Regeringen följer noggrant utvecklingen i EU-domstolen. Det finns inga EU-bestämmelser som reglerar urspungs-märkning av varor från Västsahara, varför statistik saknas om eventuell import från Västsahara till Sverige.

Inom ramen för de avtal som slutits mellan EU och Marocko vill jag påminna om att regeringen är tydlig med att dessa måste leva upp till folkrätten. Detta innebär att eventuell utvinning av naturresurser i Västsahara ska tillgodose behoven och intressena hos den västsahariska befolkningen, inklusive att eventuella intäkter ska komma västsaharierna till del samt ske i enlighet med deras vilja.

Stockholm den 16 maj 2016

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.