Id-kontrollernas kostnad för Skåne

Skriftlig fråga 2015/16:1107 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Sista svarsdatum
2016-04-20
Svarsdatum
2016-04-21
Besvarad
2016-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

Sedan Id-kontrollerna vid hamnar och gränsövergångar infördes den 4 januari har antalet arbetspendlande över Öresundsbron minskat. Enligt Skånetrafiken har deras försäljning av pendlarkort för resor över Öresund minskat med 8 procent under januari och februari jämfört med samma period förra året. Sydsvenska handelskammaren har tagit fram en rapport om hur mycket förseningar och minskat arbetspendlande till och från Danmark kostar. Sammanlagt handlar det enligt rapporten om förluster för samhället på 1,5 miljarder kronor per år. Ministern för nordiskt samarbete Kristina Persson är dock tveksam till rapportens siffror. Till Sydsvenskan sa hon: Jag har inte hunnit sätta mig in i rapporten, men jag har sett slutsatsen att gränskontrollerna skulle kosta 1,5 miljarder kronor per år. Det låter som en hög siffra. Resonemanget bygger på många antaganden. Det kan uppfattas som märkligt att statsrådet avfärdar rapporten utan att ha läst den.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Har statsrådet nu läst Sydsvenska handelskammarens rapport, och anser statsrådet fortfarande att rapporten kommer fram till en för hög siffra?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1107 besvarad av Statsrådet Kristina Persson (S)

Utrikesdepartementet

Statsrådet Persson

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1107 av Boriana Åberg (M) Id-kontrollernas kostnad för Skåne

Boriana Åberg har frågat mig om jag har läst Sydsvenska handels-kammarens rapport om hur mycket förseningar och minskat arbets-pendlande till och från Danmark kostar, och om jag fortfarande anser

att rapporten kommer fram till en för hög siffra.

Omständigheterna som ligger till grund för införandet av såväl tillfällig gränskontroll vid inre gräns som ID-kontroller är extraordinära. Att de införda åtgärderna leder till vissa negativa effekter i Öresundsregionen är tyvärr en oundviklig följd av den uppkomna situationen.

På grund av flyktingsituationen är trycket på våra svenska myndigheter fortsatt högt, och allmän ordning och inre säkerhet måste alltjämt upprätthållas. Regeringen är samtidigt mån om att värna den fria rörligheten och det nordiska samarbetet. Det är därför angeläget att kontrollerna i samband med inresa till Sverige i så liten utsträckning som möjligt ska störa integrationen i Öresundsregionen, utan att det påverkar de avsedda effekterna med kontrollerna.

Sydsvenska handelskammaren överlämnade sin rapport till mig på ett möte den 8 april, och jag tackar för deras initiativ. Jag ser också behovet av en oberoende genomlysning av frågan på nordisk nivå, något jag också har lyft på de nordiska samarbetsministrarnas möte den 19 april. Vid mötet uppdrogs åt generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet att göra en analys av hur de tillfälliga kontrollerna som införts vid de nordiska gränserna har påverkat den fria rörligheten i Norden. I denna analys kommer även de ekonomiska effekterna för Öresundsregionen belysas. Jag ser fram emot att dela analysen med Boriana Åberg.

Stockholm den 21 april 2016

Kristina Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.