Hotet mot biogasens skattebefrielse

Skriftlig fråga 2023/24:242 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-11-10
Överlämnad
2023-11-13
Anmäld
2023-11-14
Svarsdatum
2023-11-22
Sista svarsdatum
2023-11-22
Besvarad
2023-11-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Strax innan jul förra året kom en ytterst ovälkommen julklapp för alla som använder eller producerar biogas i Sverige. Det tyska bolaget Landwärme hade stämt EU-kommissionen och fick rätt när det gäller den svenska skattebefrielsen på biogas. Domstolen ansåg inte att det fanns risk för överkompensation, vilket brukar vara det vanliga. Men kommissionen hade däremot inte följt alla procedurer till punkt och pricka ,och bolaget vann därför på en teknikalitet.

Konsekvenserna för svensk biogas har blivit betydande. För den lastbil som tankar flytande biogas har priset för en enda tank gått upp med uppåt 1 000 kronor. För privatbilisten har det i ett slag blivit 20 procent dyrare. Det finns också fortfarande stor osäkerhet huruvida de som sålt biogas blir återbetalningsskyldiga för den uteblivna skatten. Det handlar om mångmiljonbelopp, något som riskerar att sätta många mindre bolag i konkurs, vilket allvarligt skulle försämra för dem som vill satsa på förnybart.

I en tid när vi vill öka den svenska produktionen av biogas, inte minst för att konkurrera ut den ryska fossilgasen, är det ett mycket allvarligt hot mot en bransch som växer. Dessutom vore det ett dråpslag för klimatet då alternativet ofta är fossil gas eller fossila drivmedel.

Från regeringens sida har man inte velat använda de alternativa möjligheter som GEBR-reglerna givit möjlighet till, utan i stället har man velat ha en diskussion med kommissionen. Sedan har det varit knäpptyst.

Min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson blir därför:

 

Hur arbetar ministern med frågan om skattebefrielse för biogasen, och finns det en tidsplan för att återställa skattebefrielsen?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:242 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)


Svar på fråga 2023/24:242 av Rickard Nordin (C)
Hotet mot biogasens skattebefrielse

Rickard Nordin har frågat mig hur jag arbetar med frågan om skattebefrielse för biogas, och om det finns en tidsplan för att återställa skattebefrielsen.

Genom ett domstolsavgörande har kommissionens beslut om att godkänna Sveriges skattebefrielser för biogas ogiltigförklarats. I domen fastslås, med hänvisning till risken för överkompensation, att kommissionen borde ha inlett ett så kallat formellt granskningsförfarande för att kunna besluta om skattebefrielserna. Till följd av domen ska kommissionen inleda en sådan fördjupad granskning av stödordningarna och därefter fatta nya beslut.

Regeringen är mycket väl medveten om allvaret för de drabbade företagen med de effekter som domen kan få på kort och lång sikt. Regeringen har skjutit till extra medel till gödselgasstödet för 2023. Därutöver har regeringen fattat beslut om fortsatt stöd till gödselbaserad biogas från 2024, när projektperioden för det nuvarande stödet löper ut. Det nya stödet kommer att hanteras av Energimyndigheten och ska betalas ut i förskott. Företag kan ansöka i december 2023 och utbetalningarna är planerade att starta i början av 2024.

Huvudfokus för regeringen i skattefrågan är att kommissionen efter den formella granskningen ska godkänna skattebefrielserna på nytt. Det pågår täta kontakter mellan Regeringskansliet och kommissionen. Det är angeläget för både kommissionen och regeringen att granskningen avgränsas på ett lämpligt sätt.

Själva beslutet att inleda granskningen och det efterföljande beslutet om skattebefrielse, vilket är en förutsättning för att skattebefrielsen åter ska kunna tillämpas, fattas av kommissionen.

Stockholm den 22 november 2023

Elisabeth Svantesson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.