Till innehåll på sidan

Höjning av arbetsgivaravgifter

Skriftlig fråga 2022/23:481 av Niels Paarup-Petersen (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Överlämnad
2023-03-23
Anmäld
2023-03-24
Svarsdatum
2023-03-29
Sista svarsdatum
2023-03-29
Besvarad
2023-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Finansminister Elisabeth Svantesson förklarade i juli 2022 sin syn på skatter i Sverige: ”Svenska folket är ett av världens mest beskattade folk. Att staten inte kan finansiera och prioritera de mest viktiga uppgifterna utan att höja skatten ytterligare, det tycker jag är befängt.” 

Finansministern förtydligade sedan sitt perspektiv kring regeringar som höjer skatter: ”Det är bara lata regeringar som måste höja skatten.”

Därför kan det te sig överraskande att regeringen nu höjer skatten för ungdomar i arbete.

Svenska företag betalar varje år svindlande 177 miljarder kronor mer i arbetsgivaravgifter än genomsnittet för resterande OECD.  Men enligt regeringen och Elisabeth Svantesson räcker inte det.

Den 1 april genomförs en dramatisk höjning av arbetsgivaravgiften för unga mellan 19 och 23 år, från dagens 19,73 procent till 31,42 procent – en ökning med nära 12 procentenheter.

Totalt innebär höjningen en ytterligare kostnadsökning för svenska företag på 8 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 25 000 anställda.

Flera företagsledare har påpekat att Sverige nu går in i en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet. Att i det läget höja arbetsgivaravgiften för 19–23-åringar är, försiktigt uttryckt, fel väg att gå. Detta enligt svenska företagsledare alltså.

Regeringen påstår sig vara borgerlig, men agerar tvärtom när de höjer kostnaden för att anställa. Och att göra det dyrare att anställa unga människor samtidigt som ungdomsarbetslösheten är hög är helt oförståeligt.

Enligt Konjunkturinstitutet skulle sänkta arbetsgivaravgifter både sänka inflationen och höja BNP. Men istället väljer regeringen att höja arbetsgivaravgifterna. Trots att man i valet garanterade att inga skatter skulle höjas.

Vad Sverige enligt Centerpartiet skulle behöva nu är en politik som inte gör det dyrare att driva företag och som inte slår mot unga. Eftersom finansministern har höjt skatter på arbete innebär det, med hennes egna ord, att regeringen är lat och att regeringens politik är befängd. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Kommer ministern att agera för att leva upp till regeringens vallöften om att inte höja skatter och samtidigt säkra att kostnaden för Sveriges företag att anställa sänks?

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.