Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs

Skriftlig fråga 2011/12:745 av Widman, Allan (FP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-09-05
Anmäld
2012-09-06
Besvarad
2012-09-19
Svar anmält
2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 5 september

Fråga

2011/12:745 Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Jag har nyligen nåtts av uppgiften att Försvarsmakten beslutat att avveckla helikopterflottiljens kvarvarande verksamhet på F 7 Såtenäs till förmån för en flytt till Ronneby. Om denna uppgift stämmer innebär det att försvarets helikopterverksamhet nu tvingas genomgå ännu en organisationsförändring. En av de mest centrala slutsatserna i den säkerhetskulturutredning som 2009 genomfördes av Statens haverikommission var att säkerheten i helikoptervapnet påverkats negativt av ständiga omorganisationer.

I utredningen Maritim samverkan, som överlämnades till regeringen under sommaren, föreslogs att försvaret skulle återfå ansvaret för sjö- och flygräddning. Utredningen har ännu inte remissbehandlats, men genomförandet av dess förslag försvåras om den enda kvarvarande helikopterverksamheten i västra delen av landet avvecklas.

Min fråga är därför vad statsrådet avser att göra för att behålla en etablering av helikopterverksamhet vid Såtenäs.

Svar på skriftlig fråga 2011/12:745 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 19 september

Svar på frågorna

2011/12:745 Helikopterflottiljens verksamhet på Såtenäs

2011/12:748 Flytt av helikopterflottiljen i Såtenäs

2011/12:753 Utredningen Maritim samverkan

Försvarsminister Karin Enström

Allan Widman har frågat mig vad jag avser att göra för att bibehålla en etablering av helikopterverksamhet vid Såtenäs. Kent Härstedt har frågat mig om avvecklingen av den del av helikopterflottiljen som varit baserad i Såtenäs har varit föremål för regeringsbeslut. Kent Härstedt har även frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att slutsatserna i utredningen Maritim samverkan inte föregrips. Kent Härstedt hänvisar i detta avseende till att uppgifter gör gällande att Försvarsmakten har beslutat att helikopterverksamheten i Såtenäs ska flyttas, och att detta beslut skulle innebära att slutsatserna i utredningen Maritim samverkan föregrips.

Jag besvarar frågorna i ett sammanhang.

Enligt bilaga 1 till förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten ska helikopterflottiljen vara lokaliserad till Linköping/Malmen. Verksamhet ska bedrivas i Linköping/Malmen, Luleå, Lidköping/Såtenäs och Ronneby/Kallinge.

Riksdagen har beslutat om helikopterflottiljens lokalisering till Linköping/Malmen. Regeringen har beslutat om lokaliseringen i övrigt.

Regeringen utgår från att om Försvarsmakten vill ändra baseringen så inkommer myndigheten med en framställning till regeringen i frågan.

Intressenter

Frågeställare

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.