Hazarers mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2022/23:737 av Annika Hirvonen (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-31
Överlämnad
2023-06-01
Anmäld
2023-06-02
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Gruppen hazarer förföljs i Afghanistan sedan decennier. Världen har med bestörtning bevittnat dödliga attacker, bland dem attentat mot skolflickor och mot mammor och nyfödda bebisar på en BB-avdelning. Många hazarer har tvingats flytta från sina hemtrakter inom landet och fly till utlandet. 

Jag vill därför fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

På vilket sätt avser ministern och regeringen att agera internationellt för att säkra skyddet av hazarers mänskliga rättigheter?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:737 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/08102 UD2023/08103 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:737 av Annika Hirvonen (MP)

Hazarers mänskliga rättigheter och fråga 2022/23:738 av Annika Hirvonen (MP) Folkmord på hazarer

Annika Hirvonen har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera internationellt för att säkra skyddet av hazarers mänskliga rättigheter. Hon har även frågat om jag anser att det pågår ett folkmord på hazarer och om jag avser att vidta någon åtgärd. Jag besvarar frågorna samlat.

Inledningsvis kan jag konstatera att situationen i Afghanistan för personer som tillhör utsatta grupper, inklusive hazarer, är mycket allvarlig. Regeringen ser med stor oro på utvecklingen.

Begreppet folkmord är en juridisk term med ett klart definierat innehåll. En rättslig prövning av vilka brott som har begåtts är domstolar bäst lämpade att göra. Sverige stödjer den Internationella brottmålsdomstolens arbete. En förundersökning om situationen i Afghanistan pågår för närvarande gällande bland annat brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Regeringen fortsätter att verka för demokrati och mänskliga rättigheter i Afghanistan, och den mycket oroande situationen i Afghanistan har bland annat tagits upp i Utrikesdeklarationen. Genom det internationella samfundet och EU ställs krav på talibanerna. I mars 2023 antog EU nya rådsslutsatser som bland annat tydligt fördömer talibanernas systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt för kvinnor och flickor och för personer som tillhör etniska och religiösa minoriteter i Afghanistan. EU har även infört sanktioner gentemot vissa individer i det talibanska styret. Sverige stödjer vidare det viktiga arbete som genomförs av specialrapportören för mänskliga rättigheter i Afghanistan, som tillsatts av FN:s råd för mänskliga rättigheter. En ny rapport med fokus på kvinnor och flickor kommer att presenteras av specialrapportören vid MR-rådet i Geneve i juni. Sverige kommer fortsätta att stötta den afghanska befolkningen.

Stockholm den 7 juni 2023

Tobias Billström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.