Hårdare straff för matbedrägeri

Skriftlig fråga 2015/16:699 av Åsa Coenraads (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Hundratusentals kilo kött har återigen sålts under fel märkning i Sverige. Denna gång är svensk köttråvara blandad med utländsk köttråvara på ett gotländskt livsmedelsföretag. En köttprodukt som sedan distribuerats ut till hela Sverige och sålts till offentliga kök och dagligvaruhandel. Medvetna konsumenter som har gjort medvetna val att köpa svenska livsmedel har blivit lurade. Konsumenter som tror att de medvetet gjort ett val om gott djurskydd och ingen antibiotika i det kött de köper och serverar till sina familjer.

Köttskandaler och bedrägeri har vi sett förut och efter hästköttsskandalen aktualiserades frågan i riksdagen. Miljö- och jordbruksutskottet höll bland annat en hearing om bedrägerier och kontroller inom livsmedelsindustrin dit gäster från bransch och myndighet bjöds in. Alla tog då frågan på största allvar och bättring lovades.

Nu är frågan återigen aktuell och det är hög tid att höja straffskalan för livsmedelsbedrägeri. Gott djurskydd och minskad antibiotikaanvändning är en konkurrensfördel för svenska producenter som inte får glömmas bort då vi konkurrerar på en hård global marknad.

Landsbygdsminister Sven Erik Bucht har den 26 januari 2016 uttalat sig om hårdare straff för matfusket. Detta är en positiv nyhet. Det är dock viktigt att detta inte bara blir fina ord utan verklighet inom en snar framtid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur avser statsrådet att gå vidare med detta och när kan riksdagen förvänta sig ett förslag om detta? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:699 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00731/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:699 av Åsa Coenraads (M) Hårdare straff för matbedrägeri

Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser att gå vidare med hårdare straff för matfusket och när riksdagen kan förvänta sig ett förslag om detta.

Inledningsvis vill jag understryka att det är oacceptabelt att det fuskas med livsmedel, oavsett vilken sorts fusk det handlar om. Konsumenterna ska kunna lita på att den mat man köper är säker och är den som det utges att vara. Ansvaret för att livsmedel som säljs är säkra och tillförlitligt märkta ligger på livsmedelsföretagen.

När det gäller frågan om hårdare straff för matbedrägerier så är detta en komplex fråga och något som måste noggrant övervägas. Jag avser att initiera en översyn av nuvarande straffrättsliga reglering på livsmedelsområdet och närliggande områden, där frågor om till exempel återinförande av fängelse men även införande av sanktionsavgifter kan ses över.

Stockholm den 2 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.