Handläggningstider för personnummer

Skriftlig fråga 2021/22:923 av Jonny Cato (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-01-26
Överlämnad
2022-01-27
Anmäld
2022-01-28
Svarsdatum
2022-02-02
Sista svarsdatum
2022-02-02
Besvarad
2022-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Att få ett svenskt personnummer är avgörande för att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska komma in i och bli en del av det svenska samhället. Ett svenskt personnummer är en förutsättning för att kunna ställa sig i bostadskö, skriva in barnen på förskolan och ta del av det svenska skyddsnätet.

Att få ett personnummer tar dock ofta väldigt lång tid. Det innebär att många hamnar i limbo under den första tiden i Sverige. Självklart är det viktigt att myndigheterna har tid på sig att göra en grundlig bedömning. Men samtidigt får handläggningstiden inte vara onödigt lång. Den senaste tiden har jag mött både kommunala förvaltningar, företag och individer som lyft de stora konsekvenser som långa handläggningstider för att få ett svenskt personnummer innebär.

Skatteverket skriver följande på sin hemsida: ”Coronapandemin har orsakat längre väntetider för att folkbokföra sig vid flytt till Sverige. Många får besked om sitt ärende inom fyra veckor, men väntetiden kan just nu vara upp mot 18 veckor om ditt ärende kräver mer utredning eller om vi behöver mer uppgifter. I vissa fall kan väntetiden tyvärr vara ytterligare några veckor och det kommer att dröja ytterligare en tid innan väntetiderna kan återgå till normal nivå. Vi beklagar den långa väntetiden.”

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

 

Om, och i så fall vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att korta handläggningstiden för att få ett svenskt personnummer?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:923 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Fi2022/00323 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:923 av Jonny Cato (C)
Handläggningstider för personnummer

Jonny Cato har frågat mig om, och i så fall vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att korta handläggningstiden för att få ett svenskt personnummer.

Jag har från Skatteverket fått veta att handläggningstiderna för ärenden om flytt till Sverige har fortsatt att öka under förra året. De längre handläggningstiderna beror delvis på effekterna av hemarbete för Skatteverkets personal till följd av pandemin. En del arbetsmoment är inte möjliga att genomföra på distans vilket gjort att ärendehanteringen tagit längre tid. Det handlar även om att kvaliteten på ansökningarna försämrats för att stödet vid digital inlämning varit begränsat pga. smittskyddsåtgärder vid servicekontoren.

Långa handläggningstider skapar naturligtvis frustration hos de enskilda. Skatteverket lägger ett stort fokus på att vända utvecklingen. Skatteverkets förvaltningsanslag ökades 2022 med 70 miljoner kronor för att förstärka och effektivisera folkbokföringsverksamheten. För att förkorta handläggningstiderna har myndigheten bl.a. förstärkt bemanningen och förändrat arbetsprocesser så att pappershanteringen kunnat minska. I november 2021 inleddes även en kraftsamling för att hantera de äldsta ärendena. Hittills har antalet som inväntar beslut minskat från 16 000 personer till strax över 12 000 personer. Jag kommer fortsätta att följa frågan och förväntar mig att se resultat i form av kortare handläggningstider.

Stockholm den 2 februari 2022

Mikael Damberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.