Handhavande av id-kontroller

Skriftlig fråga 2015/16:569 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-29
Överlämnad
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-18
Sista svarsdatum
2016-01-18
Besvarad
2016-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Med id-kontroller och skärpt transportöransvar drabbas resande i Öresundsregionen på ett kännbart sätt. Det handlar om pendlares vardag som kraftigt försämras, tågförseningar och långsiktigt negativa ekonomiska konsekvenser för både Skåne och Själland. På det sätt id-kontroller nu kommer att genomföras lär restiden på ett påtagligt sätt förlängas samtidigt som det blir bökigare. Från aktörer i Skåne har per brev till regeringsföreträdare i Stockholm framförts önskemål om att försök ska göras att mellan Sverige och Danmark finna andra lösningar som gör att id-kontrollerna kan utföras på ett smidigare sätt än att hela trafiken stoppas upp och försenas.

Vilka kontakter har inrikesministern vidtagit för att med företrädare för den danska regeringen finna enklare och smidigare lösningar på den tillfälliga kontrollen av ID-handlingar som nu ska göras i Öresundsregionen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:569 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00025/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:569 av Hans Wallmark (M) Handhavande av id-kontroller

Hans Wallmark har frågat inrikesministern vilka kontakter han har vidtagit för att med företrädare för den danska regeringen finna enklare och smidigare lösningar på den tillfälliga kontrollen av ID-handlingar som nu ska göras i Öresundsregionen.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det har tagits flera kontakter med företrädare inom den danska regeringen med anledning av införandet av identitetskontroller på resor mellan Danmark och Sverige. Kontakter och möten har även skett med danska myndigheter som kan påverkas av dessa bestämmelser. Jag träffade den 11 januari 2016 Danmarks transportminister i samband med ett besök i Köpenhamn och vi träffas härnäst den 21 januari 2016. Regeringen följer utvecklingen noga i Öresundsregionen för att se hur det fortlöper.

Stockholm den 14 januari 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.