Häktessituationen i Västerås

Skriftlig fråga 2018/19:459 av Pia Nilsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-03-28
Överlämnad
2019-03-28
Anmäld
2019-03-29
Svarsdatum
2019-04-10
Sista svarsdatum
2019-04-10
Besvarad
2019-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sveriges sjunde största kommun Västerås har i dagsläget inget häkte. En konsekvens av det är att stora resurser läggs på att transportera såväl häktade personer som poliser och advokater med flera till häkten i exempelvis Falun, Örebro, Uppsala och Karlstad. Det är ett långt ifrån optimalt användande av polisiära och samhälleliga resurser, samtidigt som vi har polisbrist och trygghetsproblem av stora mått.

Polismyndigheten har aviserat att den avser att bygga ett nytt polishus av typen rättscentrum i Västerås. Men det nya polishuset, som ska stå klart 2024, ser i dagsläget ut att bli utan häkte. Kriminalvården uppger att den vill vara en del av Polismyndighetens projekt och hänvisar till stora effektiviseringsförtjänster, men man konstaterar att den långsiktiga finansieringen saknas.

Häktessituationen är allvarlig i hela landet, och jag kan inte nog betona vikten av att poliserna i Västmanland får ägna sig åt polisarbete – inte åt transporter – om vi ska lyckas öka tryggheten för länets invånare.

Jag vill därför ställa följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att Kriminalvården har de resurser som myndigheten behöver för att kunna öka antalet häktesplatser i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:459 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Svar på fråga 2018/19:459 av Pia Nilsson (S)

Häktessituationen i Västerås

Pia Nilsson har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att säkerställa att Kriminalvården har de resurser som myndigheten behöver för att kunna öka antalet häktesplatser i Sverige.

Jag vill inleda med att det är Kriminalvården som ansvarar för sin lokalförsörjning inom de rättsliga och ekonomiska ramar riksdag och regering bestämmer. Häktet i Västerås stängdes 2015 av bland annat brandsäkerhetsskäl. Myndigheten har bedömt att den snabbaste och mest kostnadseffektiva lösningen för att ersätta det stängda häktet i Västerås är ett permanent häkte i anslutning till anstalten Salberga. Kriminalvården bedömer vidare att den lösningen också ger bäst förutsättningar för en bra häktesverksamhet. Av Kriminalvårdens budgetunderlag för 2020 framgår dock att myndigheten även fortsätter utreda förutsättningarna för ett häkte i Västerås.

Regeringen har en nära dialog med Kriminalvården om platssituationen och om myndighetens åtgärder för att hantera situationen här och nu. Regeringen har också för innevarande år tillfört Kriminalvården ytterligare tillskott för att myndigheten, till exempel genom personalförstärkningar, ska kunna upprätthålla säkerheten i verksamheten. Pengar skjuts även till för att myndigheten ska kunna upprätthålla en väl fungerande transportverksamhet.

Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Liberalerna och Centerpartiet och sammanlagt får Kriminalvården 335 miljoner kronor ytterligare 2019.

Stockholm den 10 april 2019

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.