Gödselgasstödet

Skriftlig fråga 2022/23:568 av Monica Haider (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-14
Överlämnad
2023-04-18
Anmäld
2023-04-19
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Gödselgasstödet infördes av den socialdemokratiska regeringen som ett tioårigt projekt 2014–2023. Jordbruksverket kommer att genomföra den sista utlysningen i oktober 2023 för produktion som avser den 1 oktober 2022 till den 30 september 2023.

Den förra regeringens intention var att flytta över stödet till Energimyndigheten 2024, vilket Biogasmarknadsutredningen föreslog. Regeringen har aviserat 700 miljoner i budget 2024–2025 till Energimyndighetens stöd. Nu finns det en stor oro för vad som händer med stödet de tre sista månaderna i år. För att förlängningen och överflyttningen ska kunna ske krävs det en förordningsändring. Till detta så kommer också borttagandet av skattebefrielsen som frestar lantbrukarnas ekonomi hårt. De 72,5 miljoner som finns i år till gödselgasstöd räcker inte till att betala ut fullt stöd i år (40 öre per kilowattimme) utan det behövs cirka 50 miljoner till.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Har ministern för avsikt att verka för att genomföra förändringar vad gäller gödselgasstödet, t.ex. genom att förlänga stödet efter den 30 september och flytta över stödet till Energimyndigheten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:568 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)


Svar på fråga 2022/23:568 av Monica Haider (S) Gödselgasstödet

Monica Haider har frågat mig om jag har för avsikt att verka för att genomföra förändringar vad gäller gödselgasstödet, t.ex. genom att förlänga stödet efter den 30 september och flytta över stödet till Energimyndigheten.

Gödselgasstödet är tillsammans med investeringsstöd och skattenedsättning en viktig stödåtgärd för att stimulera energiproduktion från restprodukter och gödsel genom rötning, vilket ger både samhälls- och företagsnytta genom att ta tillvara restprodukter, främja cirkularitet, minska metangasavgång, öka andelen förnybar energi och stärka företagens robusthet. Gödselgasstödet har fått ökad betydelse i och med den mycket olyckliga situationen som uppkommit till följd av ogiltigförklarandet av Sveriges skattenedsättning för biogas, vilket drabbar många gårdsanläggningar hårt. Detta samtidigt som intresset för att investera i gårdsanläggningar ökat kraftigt senaste året och produktionen av biogas på företagen har ökat.

Det tioåriga pilotprojektet med produktionsstöd till gödselbaserad biogas, dvs gödselgasstödet, avslutas i år. Som Monica Haider skriver föreslog Biogasmarknadsutredningen att stödet framgent skulle vara en del i det större produktionsstödet. Frågan om gödselgasstödets fortsatta hemvist samt framtida budget bereds därför för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 26 april 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.