Global commitment, independent voice

Skriftlig fråga 2015/16:769 av Sofia Arkelsten (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-09
Överlämnad
2016-02-09
Anmäld
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-17
Svarsdatum
2016-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I mars 2015 ställde jag en skriftlig fråga om den svenska kampanjen för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Frågan uppmärksammade att kampanjens logotyp med budskapet att Sverige ska vara en oberoende röst riskerar att skapa oklarheter kring regeringens budskap om hur en oberoende röst tolkas i förhållande till vårt samarbete i EU.

På den direkta frågan om hur kampanjen tagits fram och om kampanjen och dess budskap var en produkt från UD:s politiska ledning, svarade utrikesminister Margot Wallström den 8 april 2015 att arbetet med säkerhetsrådskampanjen bygger på konkret engagemang i sakfrågor och en vilja till bred dialog för att hitta lösningar på vår tids utmaningar. Beslut om detta arbete, inklusive framtagandet av olika budskap och den visuella identiteten fattas av Utrikesdepartementets ledning. Alltså var svaret ja på den frågan.

I maj 2015 uppgav UD till DN att slogan Global commitment, independent voice drogs tillbaka: Vi är måna om en bred, politisk uppslutning, sa stabschefen hos utrikesminister Margot Wallström.

Utrikesdepartementets ledning har alltså fattat beslut om att budskapet Global commitment, independent voice inte ska användas. Trots det används det. Bland annat i sociala medier av Sveriges ambassadör till FN och flera andra av Sveriges ambassadörer. Möjligen är det mest notabelt att Sveriges officiella twitterkonto för FN-representationen också använder den: https://twitter.com/SwedenUN

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 Är slogan Global commitment, independent voice fortfarande en del av den svenska kampanjen för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:769 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:769 av Sofia Arkelsten (M) Global commitment, independent voice

Sofia Arkelsten undrar om uttrycket ”Global commitment, independent voice” fortfarande är en del av den svenska kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd.

Att på olika sätt beskriva vad Sverige står för som utrikespolitisk aktör är en viktig del av kampanjen. Det gör vi med utgångspunkt i att Sverige sedan länge har ett globalt engagemang, agerar med integritet, står upp för värden och principer, visar solidaritet, sätter sakfrågan och människan i centrum och inte har en dold agenda.

Vi har samtidigt varit lyhörda för den diskussion som uppstod förra året kring uttrycket ”Global commitment, independent voice” och använder nu andra sätt att beskriva vårt utrikespolitiska engagemang.

Det finns ingen motsättning mellan att som Sverige vara trogen EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och samtidigt ha ambitionen att bli en aktiv medlem i FN:s säkerhetsråd med en egen profil. Så ser också andra EU-länder på säkerhetsrådet.

Regeringen skulle gärna se ökad EU-samordning avseende FN-frågor, med respekt för EU-fördraget. Vi vill stärka EU:s roll i FN och FN-frågorna i EU. Att Sverige behåller andraplatsen på tankesmedjan ECFR:s så kallade Scorecard illustrerar vårt starka engagemang i, och inflytande över, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Stockholm den 18 februari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.