Gemensam nordisk gränsinsats

Skriftlig fråga 2015/16:831 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-02-19
Överlämnad
2016-02-20
Återtagen
2016-02-22
Anmäld
2016-02-23
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det nordiska samarbetet i flyktingkrisen bör stärkas, och Sverige måste aktivt ta initiativ till att detta sker. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har föreslagit en gemensam nordisk gränsinsats. På så sätt kan de negativa konsekvenserna för Öresundsregionen av de nuvarande kontrollerna bli mindre, menar han. Lars Løkke Rasmussens förslag tar sikte på gränsen mellan Danmark och Tyskland.

Från den svenska regeringens sida har det angetts att man arbetar med att på bästa möjliga sätt värna den fria rörligheten och det nordiska samarbetet, samtidigt som ordning och säkerhet måste upprätthållas. 

Min fråga till statsrådet är:

 

Hur ställer sig statsrådet och regeringen till förslaget från Danmarks statsminister om någon form av gemensam nordisk gränsinsats på gränsen mellan Danmark och Tyskland?

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.