Fusk med parkeringstillstånd

Skriftlig fråga 2015/16:845 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Under hösten uppmärksammades omfattande fusk med handikapptillstånd för parkering.

Uppmärksamheten medförde att infrastrukturministern kallade till dialogmöten för att diskutera hur fusket kan stoppas. Det sas att många bra förslag hade kommit fram och att regeringen skulle titta vidare på förslagen för att se vilka åtgärder som kan vidtas, på kort och på lång sikt.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är med anledning av detta:

 

På vilket sätt arbetar statsrådet med att komma till rätta med problematiken kring falska parkeringstillstånd, och vilka åtgärder avser hon att presentera, och när, för att åstadkomma förändring på detta område?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:845 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01578/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:845 av Anders Åkesson (C) Fusk med parkeringstillstånd

Anders Åkesson har frågat mig på vilket sätt jag arbetar med att komma till rätta med problematiken kring falska parkeringstillstånd, och vilka åtgärder jag avser att presentera, och när, för att åstadkomma förändring på detta område.

Fusk med parkeringstillstånd är ett stort problem då särskilt tillgängliga parkeringsplatser inte kommer rätt personer till del.

Under förra hösten träffade jag tillsammans med min kollega barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér representanter för brukarorganisationer och parkeringsbranschen. Deltagarna vid mötet föreföll vara överens om att problemet med fusk och missbruk av parkeringstillstånd främst är ett problem i landets större städer och tätorter.

Vid mötet presenterades många förslag och nu pågår ett beredningsarbete inom Regeringskansliet. För att få en helhetsbild följer Regeringen även frågan inom EU för att se hur vi tillsammans kan agera på europeisk nivå för att komma tillrätta med fusk och missbruk av parkeringstillstånd. Jag har dock varit tydlig med att det troligen inte finns endast en lösning på problem med fusk och missbruk av parkeringstillstånd.

Stockholm den 2 mars 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.