Framtiden för häktet i Västerås

Skriftlig fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-17
Överlämnad
2016-03-17
Anmäld
2016-03-18
Sista svarsdatum
2016-03-30
Svarsdatum
2016-03-31
Besvarad
2016-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Efter en arbetsplatsolycka vid häktet i Västerås beslutade Kriminalvården att göra en översyn av verksamheten. Enligt uppgifter är det befintliga häktet gammalt och i stort behov av renovering. Alternativet är att en ny fastighet byggs eller tas i anspråk för häktesverksamhet.

Kriminalvården har ännu inte kommit med tydliga besked och förslag. Det är mycket viktigt för berörda parter, men också för Västerås och Västmanland som helhet, att få besked. Det är angeläget att Västerås – som Sveriges sjätte största stad med placering i Mälardalen nära Stockholm och Eskilstuna – får behålla häktet. Hela rättsväsendet tjänar på att behålla häktet i Västerås eftersom samhället sparar tid, resor och andra kostnader.

Med anledning av att inga besked lämnats vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer ministern och regeringen vidta åtgärder för att säkerställa att Västerås får behålla sitt häkte även i framtiden?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1002 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/02415/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1002 av Roger Haddad (L) Framtiden för häktet i Västerås

Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer vidta åtgärder för att säkerställa att Västerås får behålla sitt häkte även i framtiden. Bakgrunden till frågeställningen är att häktet i Västerås sedan i oktober 2015 är tillfälligt stängt till följd av säkerhetsrelaterade brister.

Inledningsvis vill jag betona att regeringen i flera sammanhang har gett uttryck för att det är viktigt att staten finns representerad över hela landet. Regeringen gav t.ex. i maj 2015 Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild av myndigheters beslut om lokalisering. Uppdraget ska redovisas den 1 april 2016.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det är myndigheterna, i det här fallet Kriminalvården, som har ansvar för att utforma sin organisation på lämpligt sätt i förhållande till den verksamhet som ska bedrivas. Av förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården följer att häktesorganisationen ska vara utformad på så sätt att den främjar ett effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet och att en lokalisering av häktena som underlättar ett sådant samarbete ska eftersträvas.

När det gäller häktet i Västerås har Kriminalvården beslutat att stänga det tillfälligt. För närvarande pågår en fördjupad analys vid myndigheten avseende vilka åtgärder som behöver vidtas för att åter kunna bedriva en säker och väl fungerande verksamhet vid häktet. Några andra beslut avseende häktet i Västerås har inte meddelats.

Stockholm den 31 mars 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.