Till innehåll på sidan

Förutsättningarna för Sveriges kvarvarande järnvägsfärjor

Skriftlig fråga 2020/21:3549 av Anders Hansson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-08-31
Överlämnad
2021-08-31
Anmäld
2021-09-02
Svarsdatum
2021-09-08
Sista svarsdatum
2021-09-08
Besvarad
2021-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I dag återfinns endast två järnvägsfärjor i trafik i Sverige. De går mellan Trelleborgs hamn i Skåne till Rostock beläget på den tyska Östersjökusten.

Antalet transporterade vagnar på järnvägsfärjorna har de senaste decennierna sjunkit kraftigt, från 200 000 per år i början på 1990-talet till i dag knappt 20 000. I dagsläget är Stena Line det enda rederi som driver tågfärjetrafik mellan Sverige och Tyskland. Det finns många orsaker till denna förändring där bland annat tillkomsten av Öresundsbron och möjligheten till billigare transporter genom Danmark är några. Regeringen har dock som ambition att flytta över fler transporter från väg till järnväg och sjöfart. Järnvägsfärjorna torde då vara det utmärkta transportmedlet för att uppnå denna ambition.

Risken är dock att den svenska järnvägsfärjetrafiken inom en relativt snar framtid helt kommer att upphöra. Det är inte längre lönsamt för transportföretag att använda sig av färjorna då det är billigare att transportera genom Danmark. För svensk godsförsörjning och vår redundans i systemet är detta dock illa, och det gör Sverige sårbart. Det räcker med en större olycka eller en attack mot Öresundsbron för att den svenska godstågstrafiken ska vara helt avskuren från övriga Europa. Detta är oroande utifrån perspektiven näringspolitik och totalförsvar.

Den 15 januari 2021 redovisade Trafikverket på regeringens uppdrag en rapport om vikten av att Sverige skapar förutsättningar för att behålla järnvägsfärjorna i trafik. Efter detta har dock inte regeringen agerat i frågan.

Nyligen meddelade även det statligt ägda transportföretaget Green Cargo att de flyttar alla sina godstransporter från järnvägsfärjorna till trafik över Danmark och Öresundsbron i stället. Från att förutsättningarna har varit dåliga för järnvägsfärjorna blev därmed förutsättningarna än värre med Green Cargos beslut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

Vilka omedelbara åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att kvarvarande järnvägsfärjor ges förutsättningar att fortsätta sin verksamhet?​

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3549 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/02258 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Synpunkter lämnas till Magnus Oldenburg I/ US , tel 53628 , HYPERLINK "mailto:magnus.oldenburg@regeringskansliet.se" magnus.oldenburg@regeringskansliet.se senast måndag den 7 september kl. 09 .00 Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3549 av Anders Hansson (M)
Förutsättningarna för Sveriges kvarvarande järnvägsfärjor

Anders Hansson har frågat mig vilka omedelbara åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att kvarvarande järnvägsfärjor ges förutsättningar att fortsätta sin verksamhet.

Regeringen har ambitionen och arbetar aktivt för en ökad överflyttning av godstransporterna från väg till både sjöfart och järnväg. Järnvägsfärjorna som trafikerar Trelleborg och Rostock i Tyskland spelar en viktig roll för Sveriges godsförsörjning men även för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet i såväl fred som i kris och krig. Antalet järnvägsvagnar som transporteras på tågfärjorna har dock de senaste tjugo åren minskat kraftigt i antal. Av denna anledning inbjöd jag i november 2019 färjerederiet Stena Line, Trelleborgs hamn samt de största transportköparna till ett möte på Infrastrukturdepartementet för att bland annat diskutera betydelsen av att säkerställa att det finns förutsättningar att bedriva denna tågfärjetrafik även fortsättningsvis och att transportköparna har ett särskilt ansvar att verka för att tågfärjeförbindelsen kan bedrivas även i framtiden. Inte minst ur ett redundansperspektiv är detta viktigt ifall det skulle uppstå störningar i tågtrafiken över exempelvis Öresundsbron. Trafikverket fick förra sommaren i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

Uppdraget redovisades i en rapport tidigare i år och i rapporten presenterar Trafikverket olika åtgärder som långsiktigt skulle kunna säkerställa tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland. Rapporten bereds nu inom Regeringskansliet.

Stockholm den 8 september 2021

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.