Fortsatt arbete mot antibiotikaresistens

Skriftlig fråga 2015/16:693 av Åsa Coenraads (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den svenska livsmedelsstrategin har under de senaste dagarna varit uppe i debatten då regeringen återigen meddelat att livsmedelsstrategin kommer att bli försenad för beredning och presentation. I kölvattnet av den svenska livsmedelsstrategin ska regeringen även presentera en ny djurskyddslag för riksdagen. Då livsmedelsstrategin har skjutits på framtiden lär även djurskyddspropositionen göra det.

Landsbygdsminister Sven Erik Bucht har vid ett flertal tillfällen nämnt att både livsmedelsstrategin och ny en djurskyddslag ska antas med ett brett parlamentariskt stöd och helst med ett klubbslag i riksdagen. Detta för att göra strategin skarp och långsiktig. Detta ter sig dock mer och mer främmande då oppositionen varken delges innehåll eller tidsplan för propositionerna.

Alliansen bedrev ett hårt arbete för att hålla nere antibiotikaresistensen i Sverige och sprida den svenska kunskapen och modellen om ett gott djurskydd som en del i minskad antibiotikaanvändning i världen. Det är glädjande att nuvarande regering har fortsatt det arbete Alliansen påbörjade.

Landsbygdsministern har nyligen besökt Danmark och träffat sin danska ministerkollega för att diskutera ett vidare samarbete inom områden som djurskydd, antibiotikaresistens och livsmedelsexport.

Detta föranleder en fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht utifrån oppositionens insyn i ministerns plan om långsiktighet och transparens i arbetet:

 

Kan statsrådet Sven Erik Bucht redovisa vad han och hans danska motsvarighet kom fram till vid mötet och avser statsrådet att vidta några åtgärder utifrån de samtal som fördes?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:693 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2016/00710/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:693 av Åsa Coenraads (M) Fortsatt arbete mot antibiotikaresistens

Åsa Coenraads har frågat mig om jag kan redovisa vad jag och min danska motsvarighet kom fram till vid vårt möte i Danmark den 25 januari och om jag avser att vidta några åtgärder utifrån de samtal som fördes.

Den svenska modellen, med ett gott djurskydd och förebyggande djurhälsoarbete, är en viktig faktor som bidragit till att Sverige har EU:s lägsta användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur.

Sverige har länge legat i framkant vad det gäller djurvälfärd, men det är en fråga som allt fler länder nu börjar uppmärksamma. Exempelvis inledde den dåvarande danska regeringen under 2014 en omfattande satsning för att öka djurvälfärden för grisar. Danmark är ju en stor animalieproducent och det var därför mycket glädjande att höra att min kollega i Danmark planerar att fortsätta på den inslagna vägen, både vad gäller grisvälfärdssatsningen i Danmark och vad gäller vårt samarbete med våra kollegor i Tyskland och Nederländerna för att stärka djurskyddet inom EU.

Samarbetet med dessa tre länder bidrar till att stärka Sveriges röst inom EU och synliggöra djurskyddsfrågorna. Konkreta resultat av samarbetet är den djurskyddsdeklaration som vi undertecknade i samband med en grisvälfärdskonferens i Köpenhamn förra våren och det förslag till en djurskyddsplattform inom EU som vi nyligen har presenterat för kommissionen. Jag är övertygad om att dessa initiativ kommer bidra till att stärka djurskyddet inom EU och till en mer hållbar animalieproduktion.

I samband med mötet diskuterades även möjligheterna att öka exporten av ekologiska produkter, vilket också skulle kunna bidra till en hållbar livsmedelsproduktion.

Stockholm den 2 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.