Förskollärare i fristående förskolor

Skriftlig fråga 2015/16:842 av Maria Stockhaus (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-22
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I det pm som gått ut från regeringen med anledning av lärarlönesatsningen står det att även förskollärare i förskolan omfattas. 

Med hänvisning till detta vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Omfattar det alla förskollärare oavsett huvudman? Kan fristående huvudmän som enbart har förskola – ej förskoleklass, grundskola eller gymnasium – söka pengar för att höja lönerna för sina förskollärare?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:842 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/00789/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:842 av Maria Stockhaus (M) Förskollärare i fristående förskolor

Maria Stockhaus (M) har frågat utbildningsminister Gustav Fridolin om alla förskollärare oavsett huvudman omfattas av lärarlönesatsningen och om fristående huvudmän som enbart har förskola kan söka pengar för att höja lönerna för sina förskollärare.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Syftet med lärarlönelyftet är att bidra till att komma till rätta med de sjunkande studieresultaten för barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan genom att höja läraryrkets status och attraktivitet. Huvudfokus i regeringens satsning ligger därför på höjd lön för legitimerade lärare som finns i grundskolan och gymnasieskolan. Det särskilda statsbidraget kan lämnas till huvudmän för förskoleklass, grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Huvudmän för de skolformer som nämns ovan och som också är huvudmän för förskola eller fritidshem, kan även använda en mindre del av sina bidragsramar till att höja löner i förskolan. Grundskolan och gymnasieskolan ingår tillsammans med förskolan, fritidshemmet och förskoleklassen i ett sammanhängande skolsystem för barn och ungdomar och därför kan även vissa andra personalkategorier än lärare i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och förskollärare i förskoleklassen få del av satsningen. Det innebär sålunda att huvudmän som enbart har förskola inte kan ta del av statsbidraget för att höja lönerna i förskolan.

Stockholm den 2 mars 2016

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.