Forskningsanslag som matchar utbildningsuppdraget

Skriftlig fråga 2022/23:581 av Peder Björk (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-20
Överlämnad
2023-04-20
Anmäld
2023-04-21
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

De nya universiteten i femklövern (Mittuniversitetet, Karlstad, Linné, Örebro och Malmö) har en väldigt stor andel professionsutbildningar. Tillsammans utbildar femklöveruniversiteteten nästan en tredjedel av alla socionomer och en fjärdedel av alla lärare, sjuksköterskor och psykologer i Sverige.

För att bedriva utbildning har dessa fem universitet samma ekonomiska ersättning (kronor per student) som alla andra universitet men bara cirka en tredjedel per student i anslag för forskning. Förra året innebar det konkret att de nya universitetens basanslag till forskning motsvarade cirka 27 tkr/student, medan Lund och Uppsala hade cirka 85 tkr/student och Karolinska cirka 259 tkr/student.

För att kunna fortsätta hålla en hög kvalitet på utbildningarna vid femklöveruniversiteten och dessutom kunna rekrytera egen personal behövs en förstärkning av forskningsanslagen. Det är särskilt viktigt i en tid när samhället blir alltmer kunskapsintensivt och när utbildningarna kräver allt större forskningsanknytning. En höjning av forskningsanslagen till femklövern är också en rättvisefråga. Som samhälle måste vi kunna kräva samma höga kvalitet oavsett om man studerar vid något av femklöveruniversiteten eller i Lund.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till utbildningsminister Mats Persson:

 

Tänker ministern ta initiativ till att stärka forskningsanslagen till de nyare universiteten?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:581 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/01398 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:581 av Peder Björk (S)
Forskningsanslag som matchar utbildningsuppdraget

Peder Björk har frågat mig om jag tänker ta initiativ till att stärka forskningsanslagen till de nyare universiteten.

Min och regeringens utgångspunkt är att svensk forskning och innovation ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet. En tydlig inriktning mot excellens och kvalitet är avgörande för att svensk forskning i framtiden ska vara konkurrenskraftig och bidra till en högre produktivitet och att skapa tillväxt i hela landet. Fortsatta investeringar i forskning och innovation, inklusive kunskapsspridning och nyttiggörande, behövs för att bygga ny kunskap och kompetens, skapa konkurrenskraft, tillväxt och välfärd, men också för att attrahera och behålla nyckelkompetens i Sverige.

Regeringen återkommer i sedvanlig ordning med forskningsresursernas fördelning inom ramen för kommande propositioner.

Stockholm den 26 april 2023

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.