Försenade krisstöd till företag

Skriftlig fråga 2020/21:3264 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2021-06-17
Överlämnad
2021-06-17
Anmäld
2021-06-18
Inte besvarad
2021-06-30
Sista svarsdatum
2021-07-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Jag har i år både träffat och haft kontakt med ett flertal företag med anledning av de ekonomiska konsekvenser som coronapandemin orsakat, senast nu i början av veckan när jag träffade företagare inom hotell- och restaurangbranschen. De vittnar om att det största problemet framåt blir att hitta personal efter coronakrisen.

Dessvärre vittnar många också om förseningar i utbetalningarna från Tillväxtverket. En person sa till mig att hans hotell haft personalstyrkan permitterad sedan december 2020 men ännu inte fått en krona från Tillväxtverket.

De försenade utbetalningarna är ett stort problem som försvårar för återhämtningen att riktigt ta fart. Jag vet att det redan gjorts väldigt mycket för att snabba upp processen och få ut stödet, men uppenbarligen kvarstår problemen.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vad kan ministern göra för att se till att Tillväxtverket skyndar på processen så att stödet skyndsamt kan nå företagen?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3264 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


Meddelande om uteblivet svar på fråga 2020/21:3264 av Lars Mejern Larsson (S) Försenade krisstöd till företag

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras.

Stockholm den 29 juni 2021

Enligt uppdrag

Christina Nyström

Tf. expeditionschef

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.