Till innehåll på sidan

Förbättrad uppföljning och kontroll av arbetsmiljön

Skriftlig fråga 2022/23:729 av Johanna Haraldsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Sverige har genom lag och föreskrifter ett starkt skydd mot ohälsa och olyckor på våra arbetsplatser. Tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet. Trots det så förolyckas människor fortfarande på jobbet, och arbetssjukdomar och besvär orsakade av arbetet är vanligt i Sverige. För att säkra att regelverket följs så krävs kontroll och uppföljning av företags och offentliga arbetsgivares förebyggande arbetsmiljöarbete. I det avseendet spelar regionala och lokala skyddsombud samt Arbetsmiljöverkets inspektörer en avgörande roll.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ökade medlen till Arbetsmiljöverket för att öka antalet inspektioner. Man lade även fram förslag på att regionala skyddsombud skulle få tillträde till fler arbetsplatser, något som tyvärr röstades ned i riksdagen. Båda insatserna är viktiga för att säkra efterlevnaden av arbetsmiljöregler. Även i Socialdemokraternas budgetmotion för 2023 prioriterades mer medel till Arbetsmiljöverket för att kunna utöka antalet inspektioner.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att förbättra uppföljning och kontroll av arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser i syfte att minska ohälsa och skador?  

Svar på skriftlig fråga 2022/23:729 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/ Arbetsmarknadsdepartementet Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:729 av Johanna Haraldsson (S)

Förbättrad uppföljning och kontroll av arbetsmiljön

Johanna Haraldsson har frågat mig vilka åtgärder som jag planerar att vidta för att förbättra uppföljning och kontroll av arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser i syfte att minska ohälsa och skador.

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. För regeringen är detta en viktig fråga. Arbetsmiljöverket har under de senaste åren fått utökade resurser för att anställa fler arbetsmiljöinspektörer och öka antalet inspektioner. Under 2022 fick Arbetsmiljöverket tillskott på 85 miljoner kronor permanent för att stärka sitt tillsynsarbete och genomföra fler arbetsmiljöinspektioner. Under 2023 och 2024 tillförs ytterligare 25 miljoner kronor permanent per år.

En förstärkning av Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet bidrar bland annat till uppföljning och kontroll av arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser i för att minska ohälsa och skador.

Skyddsombuden har också en viktig roll i att skapa säkra och trygga arbetsplatser. Samverkan med skyddsombud är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö.

Stockholm den 7 juni 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.