Till innehåll på sidan

Förändrat regleringsbrev till SJ med anledning av id-kontroller

Skriftlig fråga 2015/16:581 av Anders Hansson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-08
Överlämnad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 4 januari 2016 införs id-kontroller vid bland annat Öresundsbron i Skåne. Kontrollerna ska ske på trafik och resande som gäller buss, tåg och fartyg. Transportörer som inte uppfyller regeringens förordning ska tilldelas en sanktionsavgift på 50 000 kronor.

Införandet av kontrollerna kommer att medföra negativa konsekvenser för främst pendlarna och resenärerna, men även för transportörerna. Under julhelgen 2015 meddelade det statligt ägda bolaget, SJ AB, som första bolag att de inte kommer att genomföra trafik över Öresundsbron, detta med anledning av att det skulle bli för kostsamt samt ha en alltför kraftig inverkan på tidtabellerna. Kunderna hänvisades i stället till Skånetrafikens tåg.

Det må anses vara underligt och oroväckande att ett statligt bolag redan före ikraftträdandet av lagen meddelar att de inte kan utföra sitt uppdrag till landets invånare. Ännu underligare är att de hänvisar sina kunder till Skånetrafiken, som ju tämligen logiskt måste stå inför samma utmaningar avseende kostnader och förseningar med mera.

 

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är om hon avser att vidta några åtgärder i syfte att säkerställa att SJ AB fortsätter sin tågtrafik och inte lämnar över ansvaret till andra aktörer.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:581 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/00145/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:581 av Anders Hansson (M) Förändrat regleringsbrev till SJ med anledning av id-kontroller

Anders Hansson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder i syfte att säkerställa att SJ AB fortsätter sin tågtrafik över Öresundsbron och inte lämnar över ansvaret till andra aktörer.

Jag beklagar att SJ AB tills vidare har valt att ställa in sin tågtrafik över Öreundsbron efter införandet av ID-kontrollerna den 4 januari 2016. Bolaget har meddelat att man inte har möjlighet att genomföra kontrollerna på Köpenhamns Hovedbanegård och att det därför inte finns förutsättningar att bedriva trafik mellan Köpenhamn och Malmö. SJ:s resenärer hänvisas till Öresundstågen. Mellan Öresundståg AB och SJ AB finns ett avtal som innebär att SJ AB:s resenärer får följa med Öresundstågen.

Under vardagar körde SJ AB fem turer i vardera riktningen mellan Köpenhamn och Stockholm innan trafiken upphörde den 4 januari. Öresundstågen kör drygt 60 turer över Öresundsbron i vardera riktningen från den 4 januari. Jag bedömer därför att det fortsatt finns goda möjligheter att resa med tåg mellan Malmö och Köpenhamn även om det naturligtvis är beklagligt att SJ AB:s resenärer måste genomföra ett extra byte av tåg i Malmö med restidsförlängning som följd.

Jag vill också klargöra att beslut om vilken trafik som ska erbjudas resenärer fattas av järnvägsföretag och behöriga kollektivtrafikmyndigheter.

Stockholm den 19 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.