Föräldrars ovillkorliga rätt till umgänge

Skriftlig fråga 2022/23:767 av Nadja Awad (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Aftonbladet rapporterade den 31 maj att pappan som mördade sin son som bara var 19 månader hade dömts till livstids fängelse. Det var den 9 december i fjol som pojkens pappa, en 40-årig man, själv larmade 112 och berättade att han dödat sin son.

Den 40-årige mannen hade haft psykiska problem och varit tvångsinlagd på en psykiatrisk klinik. När pappan blivit utskriven från psykiatrin ville han ha umgänge igen med sonen, något han insisterade på. Mamman bad då om umgängesstöd, men socialtjänsten var av uppfattningen att det inte behövdes någon utomstående utan det fick hon i så fall lösa på egen hand, och mamman själv skulle avgöra hur pappan mådde psykiskt. Några månader efter utskrivningen från psykiatrin påbörjades så umgänge mellan far och son i små steg. Först i oktober var pojken för första gången hos sin pappa i en hel vecka. Veckan han mördades var bara det fjärde tillfället som pappan hade sonen.

Veckan innan rapporterade SVT Nyheter att en man som fått rättspsykiatrisk vård efter mordet på en liten flicka har fått komma ut i samhället igen – med ensam vårdnad om sin femårige son.

Reglerna om umgänge, boende och vårdnad måste ändras, och socialtjänst samt domstol måste göra bättre riskbedömningar för att skydda ett barn som varit utsatt eller riskerar att utsättas för kränkningar, övergrepp och våld. Det kan inte betonas nog att detta brådskar.

Med anledning av detta vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vad är tidsplanen för när en proposition som förändrar reglerna om umgänge, boende och vårdnad kommer att presenteras?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:767 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju2023/01413 Ju2023/01414 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen

Svar på frågorna 2022/23:766 Betänkandet Tryggare hem för barn och 2022/23:767 Föräldrars ovillkorliga rätt till umgänge, båda av Nadja Awad (V)

Nadja Awad har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till den omfattande kritiken från remissinstanserna avseende utredningens slutsatser om att riskbedömningen ska vara en del av ”helhetsbedömningen” och om jag har för avsikt att lämna förslag i enlighet med utredningens slutsatser. Hon har också frågat mig vad tidsplanen är för när en proposition som förändrar reglerna om umgänge, vårdnad och boende kommer att presenteras.

Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Barn har rätt till skydd mot alla former av våld enligt barnkonventionen, som är svensk lag, och det är en självklarhet för mig och regeringen att alla barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från våld och annan kränkande behandling.

Barnperspektivet i frågor om vårdnad, boende och umgänge har stärkts på senare år. Det är positivt men enligt min mening finns det behov av ytterligare förbättringar i syfte att öka skyddet mot att barn far illa. I det utredningsbetänkande som Nadja Awad hänvisar till lämnas ett antal förslag på lagändringar som syftar till att stärka skyddet för barn i den familjerättsliga lagstiftningen. Det handlar bland annat om att det vid bedömningen av barnets bästa ska läggas ett tydligare fokus på risken för att barnet far illa.

Utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter analyseras nu i Regeringskansliet och jag vill inte föregripa resultatet av den beredningen. När det arbetet är klart kommer regeringen att återkomma till riksdagen.

Stockholm den 21 juni 2023

Gunnar Strömmer

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.