Flyg mellan Sverige och Irak

Skriftlig fråga 2022/23:714 av Ola Möller (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-25
Överlämnad
2023-05-25
Anmäld
2023-05-26
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Det går inga direktflyg mellan Sverige och Irak, vare sig till Bagdad eller Erbil. Från övriga EU går det däremot flyg, bland annat från Köpenhamn. Skälet till detta är att Sverige av någon outgrundlig anledning har kvar obsoleta och irrelevanta bedömningar av läget i Irak. För mig är det helt obegripligt att det är säkert att flyga direkt från Köpenhamn till Erbil och Bagdad men inte säkert att flyga från Malmö.

Därför vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

Kommer statsrådet att agera för att det ska bli möjligt att flyga direkt mellan Sverige och Irak på samma sätt som det är möjligt från våra grannländer och andra EU-länder?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:714 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02578 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:714 av Ola Möller (S)
Flyg mellan Sverige och Irak

Ola Möller har frågat mig om jag kommer att agera för att det ska bli möjligt att flyga direkt mellan Sverige och Irak på samma sätt som det är möjligt från våra grannländer och andra EU-länder.

I Sverige är det Transportstyrelsen som prövar frågor om trafiktillstånd för luftfart i regelbunden trafik och bestämmer de villkor som ska gälla i de enskilda fallen. Vid prövningen ska Transportstyrelsen särskilt beakta bland annat eventuella hinder mot den sökta verksamheten med hänsyn till flygsäkerhet, luftfartsskydd och miljö.

EU:s flygsäkerhetsbyrå (Easa) har sedan 2017 en säkerhetsrekommendation som visar på en hög risknivå för civila flygningar i irakiskt luftrum, vilken kvarstår och har förlängts vid ett flertal tillfällen. Vid sin bedömning om trafiktillstånd gör Transportstyrelsen en helhetsbedömning baserad på tillgänglig information med hänsyn till flygsäkerheten i Irak.

Stockholm den 7 juni 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.