Fler doggybags även i Sverige

Skriftlig fråga 2015/16:723 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-29
Överlämnad
2016-02-02
Anmäld
2016-02-03
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Enligt Naturvårdsverket har butiker och restauranger blivit bättre på att sortera ut matavfall. Det är alltså mindre mat i den vanliga soppåsen jämfört med tidigare. Men en stor del av matavfallet från just restauranger och butiker utgörs fortfarande av matsvinn, alltså livsmedel som skulle kunna ätas.

Hos restauranger är det frukt och grönsaker som står för den största andelen (39 procent) av den mat som kastas. För livsmedelsbutiker står kött, fisk och ägg för de största avfallsmängderna (omkring 35 procent) följt av frukt och grönsaker (25 procent). Även hushållen har minskat sitt matavfall men svarar fortfarande för den största delen matavfall i Sverige, i storleksordningen 720 000 ton, motsvarande ca 74 kilo per person och år. Klart är att det finns både pengar och bättre miljö att hämta om vi blir bättre på att hushålla med maten. 

I andra länder finns det nya initiativ för att rutinmässigt ändra på kulturen att slänga mat. Exempelvis Frankrike har nu en ny lag som ska minska matsvinnet. Sedan årsskiftet måste alla restauranger som serverar fler än 150 måltider om dagen sortera matavfallet för att minska matsvinnet. Med den nya lagen följer en stark rekommendation att restaurangerna ska erbjuda sina gäster att ta med en doggybag med matresterna hem.

Utifrån ett initiativ från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har organisationerna under de senaste åren lett informationskampanjer om hur mycket som slängs och hur mycket pengar en familj skulle kunna spara om maten användes på ett bättre sätt. Det är en bra kampanj, men frågan är om det inte behövs mer för att lösa problemet.

 

Vilka initiativ är statsrådet Sven-Erik Bucht beredd att ta för att likt Frankrike arbeta för att stoppa matsvinnet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:723 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00854/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:723 av Lars Mejern Larsson (S) Fler doggybags även i Sverige

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att likt Frankrike arbeta för att stoppa matsvinnet.

Att producera mat som sedan slängs eller går förlorad anser jag vara ett enormt slöseri med jordens resurser. Det är ett problem som uppstår i alla led i produktionskedjan och vi bär alla ett ansvar.

För att möta de globala miljö- och klimatförändringarna som vi står inför behövs en resurseffektiv och hållbar livsmedelssektor. Det är också en bärande tanke i det arbete som jag leder för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi.

Det treåriga matsvinnsuppdrag som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har haft avslutades vid årsskiftet. Det har bidragit till att matsvinnsproblematiken har uppmärksammats. En slutrapport ska lämnas till regeringen den sista mars 2016 och därefter ska uppdraget utväderas.

För att stödja det globala hållbarhetsmålet i Agenda 2030 om halvering av matavfall föreslår EU-kommissionen i sin handlingsplan för cirkulär ekonomi åtgärder för att minska matavfallet, bland annat att en gemensam EU-metod utvecklas för att mäta matavfall. Sverige kommer att delta aktivt i förhandlingarna.

Stockholm den 10 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.