Till innehåll på sidan

Finansiering av forskningsinstitut med kopplingar till styret i Azerbajdzjan

Skriftlig fråga 2022/23:722 av Håkan Svenneling (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-29
Överlämnad
2023-05-30
Anmäld
2023-05-31
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Det svenska utrikesdepartementet bidrar årligen med miljonbelopp till det svenska forskningsinstitutet Institute for Security and Development Policy (ISDP). Den journalistiska plattformen Blankspot har nyligen uppmärksammat täta kopplingar mellan institutet och regimen i diktaturen Azerbajdzjan. Även Dagens Nyheter har tidigare uppmärksammat kontakterna.

Azerbajdzjan är en hårdför diktatur och inga av de val som ägt rum i landet sedan 1990-talet kan betraktas som fria och rättvisa. Både OSSE och en lång rad människorättsorganisationer, såsom Amnesty International och Human Rights Watch, vittnar om en utbredd korruption och om hur oppositionella, journalister och aktivister övervakas och tystas. Risken är överhängande att nära kontakter av det slag som uppmärksammats bidrar till att legitimera det auktoritära styret. Det handlar bland annat om deltagande i konferenser och uttalanden som hyllar Azerbajdzjans auktoritära ledare Ilham Alijev.

Med anledning av vad som anförts vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

På vilket sätt säkerställer Utrikesdepartementet att de verksamheter man finansierar inte bidrar till att legitimera diktaturer såsom det azerbajdzjanska styret?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:722 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/07915 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:722 av Håkan Svenneling (V)
Finansiering av forskningsinstitut med kopplingar till styret i Azerbajdzjan

Håkan Svenneling har frågat mig på vilket sätt Utrikesdepartementet säkerställer att de verksamheter man finansierar inte bidrar till att legitimera regeringar i länder som inte är demokratier.

Utrikesdepartementet samarbetar med ett antal tankesmedjor och institut runt om i världen. Dessa samarbeten är viktiga för vår förståelse för utvecklingen i olika delar av världen och för att bidra till en svensk kunskapsbas om olika länder.

Kontakter med företrädare för staten är ofta en förutsättning för att de tankesmedjor och institut som Utrikesdepartementet stödjer ska kunna bedriva sin verksamhet. I länder som inte är demokratier är det särskilt viktigt att sådana kontakter sker på ett oberoende och opartiskt sätt. UD för en löpande dialog med de organisationer som mottar stöd.

Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik, ISDP, är ett av instituten Utrikesdepartementet har ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med. Det finns i nuläget inga planer på att ompröva samarbetet.

Stockholm den 7 juni 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.