Till innehåll på sidan

Fastigheter som är anslutna till elnätet via järnvägen

Skriftlig fråga 2022/23:791 av Anne-Li Sjölund (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-14
Överlämnad
2023-06-15
Anmäld
2023-06-16
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Nyligen uppmärksammade medierna ett syskonpar utanför Ånge i Västernorrland som bott hela sitt liv i en banvaktarstuga längs med järnvägen. Banvaktarstugan är ansluten till elnätet via järnvägen och har så varit genom alla år. Längs med järnvägen utanför Ånge är det ett tjugotal fastigheter som berörs. Situationen är så klart giltig för fler hus även på andra sträckor runt om i landet. 

Nu har Trafikverket meddelat att det inte är förenligt med ellagen att ha dessa hus anslutna till elnätet längs med järnvägen. Trafikverket har meddelat att fastigheterna ska ansluta sig till det allmänna elnätet, vilket skulle kosta flera miljoner kronor, och det är helt orimligt om detta ska drabba den enskilde fastighetsägaren. Staten kan inte sätta människor på bar backe på detta sätt. 

Efter att det uppmärksammats medialt har Trafikverket backat och sagt att man ska fortsätta att få el från nätet längs med järnvägen. Men det är långt ifrån tillfredsställande att en statlig myndighet skickar ut brev och säger upp avtal för att i nästa skede ändra sig. Det sprider osäkerhet och gör människor oroliga helt i onödan. 

Trafikverket säger nu att man ska titta på en lösning. Det får dock inte bli en lösning där människor återigen kastas ut i ekonomisk osäkerhet. Det rimliga torde vara att fastigheterna fortsatt är anslutna på samma sätt som de är i dag. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Avser statsrådet att ta några generella initiativ för att undvika att människor åter hamnar i samma situation som i det här fallet? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:791 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:791 av Anne-Li Sjölund (C)
Fastigheter som är anslutna till elnätet via järnvägen

Anne-Li Sjölund har frågat mig om jag avser att ta några generella initiativ för att undvika att människor åter hamnar i samma situation som i det här fallet, där en statlig myndighet skickar ut brev och säger upp avtal för att i nästa skede ändra sig.

I det aktuella fallet med de så kallade banvaktarstugorna noterar jag att Trafikverket, efter att ha fått en fortsatt dispens från kravet på nätkoncession för de ledningar och ledningsnät som man använder för överföring av el till externa elanvändare, nu för en dialog om en lösning där elen inte stängs av, samt i övrigt tittar på hur frågan kan hanteras på längre sikt. Jag ser det som positivt att myndigheter kontinuerligt utvärderar sin verksamhet och i det arbetet för en god dialog med berörda. Regeringen uttalar sig däremot inte om myndigheters hantering av enskilda ärenden och styr inte över civilrättsliga avtal mellan myndigheter och enskilda.

Stockholm den 21 juni 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.