Till innehåll på sidan

Färjeleden till Holmön

Skriftlig fråga 2020/21:1354 av Gudrun Nordborg (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-01-20
Överlämnad
2021-01-20
Anmäld
2021-01-21
Svarsdatum
2021-01-27
Sista svarsdatum
2021-01-27
Besvarad
2021-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Färjeleden till Holmön anses vara den tuffaste i Sverige. Ingen annan led går utomskärs. Den är också längst, fem sjömil vilket motsvarar en landmil. Överfarten tar 45 minuter. Vintertid råder exceptionella isförhållanden jämfört med de mer skyddade skärgårdarna söderut. Trots två färjor, en svävare och en helikopter var de 70 fastboende på Holmön isolerade under 22 dagar förra vintern.

Trafikverket beslutade nyligen om en långsiktig plan för Holmöleden. Den innebär att man kommer bedriva färjetrafik under isfri period enligt tidigare framtaget direktiv, att svävaren ska sättas in då isen blivit 20 centimeter tjock över Kvarken samt att helikopter sätts in först efter fem dagars stillestånd efter att varken färjan eller svävaren kan trafikera leden.

Med detta beslut hävdar många att Trafikverket avviker från sitt uppdrag för en fungerande trafik till Holmön året runt. Mycket tyder dessutom på att det krävs en ny färja för att klara trafiken. Nu pendlar man mellan två; Capella, som gått sönder när det är is och därför anses vara fel fartyg för den här leden, och Helena Elisabeth som klarar is, men är gammal och snart slutkörd.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern vidta åtgärder så att de boende på Holmön kan lita på trygga transporter till och från fastlandet även vintertid?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1354 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/0 0181 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1354 av Gudrun Nordborg (V) Färjeleden till Holmön

Gudrun Nordborg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att de boende på Holmön kan lita på trygga transporter till och från fastlandet även vintertid.

Regeringen uppdrog 2007 åt dåvarande Vägverket att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en förbindelse till och från Holmön i huvudsaklig överensstämmelse med förhandlingsman Thage G. Petersons uppgörelse. Uppgörelsen hade tecknats med Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten.

Regeringsuppdraget kvarstår oförändrat och jag har därför inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder. Det ankommer på Trafikverket att i dialog med berörda parter se till att kommunikationerna fungerar i enlighet med intentionerna i förhandlingsuppgörelsen. Jag kommer fortsatt att hålla mig informerad i frågan.

Stockholm den 27 januari 2021

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.