Fångutväxling med Iran

Skriftlig fråga 2022/23:817 av Nima Gholam Ali Pour (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-21
Överlämnad
2023-06-22
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-06
Sista svarsdatum
2023-07-06
Besvarad
2023-07-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Iran är ett land som i dag är på randen till en revolution. Mullornas regim är mer desperat än någonsin, och de som åker till Iran måste vara väl medvetna om att regimen på olika sätt kan använda sig av dessa resenärer för att utöva påtryckningar mot västvärlden. Regimen i Iran har dessutom en lång historia av att hålla utlänningar som gisslan, vilket började med gisslankrisen i Iran där amerikanska diplomater hölls som gisslan i 444 dagar mellan 1979 och 1981.

Sedan dess har detta förfarande blivit ett sätt för regimen att förhandla med västvärlden, vilket visar att mullornas regim i Iran är beredd att använda sig av vedervärdiga metoder för att uppnå sina mål.

I maj skedde en så kallad fångutväxling mellan Belgien och Iran, där Belgien frigav en iransk diplomat som hade dömts till mordförsök och inblandning i terrorism medan Iran frigav en belgisk biståndsarbetare och senare tre andra européer.

Enligt granskningsprogrammet Kalla fakta söker regimen i Iran en liknande fångutväxling med Sverige för att få en person frigiven. Personen dömdes till livstid i Stockholms tingsrätt i juli förra året, för mord och folkrättsbrott.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Avser ministern att verka för att möjliggöra en fångutväxling mellan Sverige och Iran där en dömd person med anknytning till regimen i Iran friges?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:817 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD202 3 / 09152 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:817 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Fångutväxling med Iran

Nima Gholam Ali Pour har frågat mig om jag kommer verka för att möjliggöra en fångutväxling mellan Sverige och Iran där en dömd person med anknytning till regimen i Iran friges.

Det är en grundläggande princip att svenska åklagare och domstolar är självständiga och oberoende varför jag inte kommenterar pågående rättsfall i Sverige, vare sig det gäller svenska eller utländska medborgare.

Sverige har ett antal fall med frihetsberövade svenskar i Iran, varav flera är komplicerade och varje fall måste ses i sin egen kontext. Regeringen fäster stor vikt vid dessa fall och våra ansträngningar fortsätter med oförminskad styrka.

Ett antal EU-medlemsstater har medborgare som är frihetsberövade i Iran, en del av dessa bedöms vara godtyckligt frihetsberövade, något som regeringen ser mycket allvarligt på.

Sverige lyfter kontinuerligt med företrädare för Iran på hög nivå att vi ser med oro på att både svenska medborgare och medborgare i andra EU-länder frihetsberövas till synes utan anledning. Som framförts tidigare, har jag personligen tagit upp detta med Irans utrikesminister.

Stockholm den 30 juni 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.